MO opleiding OA (vanaf 2022)

Code Titel
MO-FO-1 Opvangen en begeleiden van de zorgvrager en zijn naasten/ begeleider Verwijder van opleiding
MO-OA-MOZ-1 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-OA-MOZ-2 Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-OA-MOZ-3 Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten) registratiesysteem Verwijder van opleiding
MO-OA-MOZ-4 Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-OA-MOZ-5 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-OA-MOZ-6 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-OA-MOZ-7 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-OA-MOZ-8 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-OA-1 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-OA-2 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-OA-3 Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag in laag- en middencomplexe zorg Verwijder van opleiding
MO-OA-4 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-OA-5 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-FO-2 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires Verwijder van opleiding
MO-OA-6 Dagcoördinatie uitvoeren over operatieve zorg binnen en buiten het OKC Verwijder van opleiding
MO-OA-7 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij een interventie behandeling bij de zorgvrager binnen en buiten het OKC Verwijder van opleiding
MO-OA-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij een interventie behandeling bij de zorgvrager binnen en buiten het OKC Verwijder van opleiding
MO-OA-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen Verwijder van opleiding
MO-OA-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen Verwijder van opleiding
MO-OA-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij specialistische, hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-OA-12 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg Verwijder van opleiding
Opleiding wijzigen | Terug naar overzicht