MO opleiding MOZ (tm 2022)

Code Titel
MO-opleiding-MOZ-1 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-2 Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-5 Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-6 Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-7 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-12 Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag bij laag en middencomplexe operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-13 Geven van (werk)begeleiding aan 1ste jaars studenten en stagiaires binnen het OKC Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-14 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laag- en middencomplexe zorgsituaties bij… Verwijder van opleiding
MO-opleiding-MOZ-15 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in laag- en middencomplexe zorgsituaties bij… Verwijder van opleiding
Opleiding wijzigen | Terug naar overzicht