EPA niveaus

Niveau Titel Bekwaamheid
1 De student mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren. Onder supervisie Wijzig Verwijder
2 De student mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de begeleider fysiek aanwezig is in dezelfde kamer. Onder supervisie Wijzig Verwijder
3 De student mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij begeleider niet fysiek aanwezig is, maar wel snel beschikbaar is als dat nodig is. Onder supervisie Wijzig Verwijder
4 De student voert een activiteit geheel zelfstandig uit. Zelfstandig Wijzig Verwijder
5 De student verleent supervisie aan anderen. Zelfstandig Wijzig Verwijder
Niveau toevoegen