Epas

Code Title
AZ-AMB-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan de extramurale zorgvrager Edit Destroy
AZ-AMB-2 Continueren van het zorgproces tijdens transport Edit Destroy
AZ-AMB-3 Borgen van de continuïteit van zorg binnen de keten Edit Destroy
AZ-AMB-4 Organiseren en coördineren van het hulpverleningsproces bij meerdere zorgvragers Edit Destroy
AZ-AOA-1 In de eerste 48-72 uur van een acute ziekenhuisopname kort-cyclische zorg verlenen aan meerdere zorgvragers met een acuut gezondheidsprobleem. Edit Destroy
AZ-AOA-2 Bekleden van een spilfunctie op afdelings- en instellingsniveau door middel van het coördineren, organiseren en multidisciplinair afstemmen van de totale zorg op de acute opname afdeling. Edit Destroy
AZ-CCU-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) thoracale pijnklachten Edit Destroy
AZ-CCU-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acuut) hartfalen Edit Destroy
AZ-CCU-3 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) ritme- en geleidingsstoornissen Edit Destroy
AZ-CCU-4 Zorg verlenen aan een zorgvrager voor en na percutane interventie Edit Destroy
AZ-CCU-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met ventriculair hulpmiddel (VAD) Edit Destroy
AZ-CCU-6 Zorgdragen voor de eerste opvang van een zorgvrager met (acute) cardiale klachten op de EHH Edit Destroy
AZ-FO-1 Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek (BAZ) Edit Destroy
AZ-FO-10 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning (FO) Edit Destroy
AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest Edit Destroy
AZ-FO-12 Zorg verlenen aan een zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep Edit Destroy
AZ-FO-13 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring Edit Destroy
AZ-FO-2 Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Edit Destroy
AZ-FO-3 Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Edit Destroy
AZ-FO-4 Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Edit Destroy
AZ-FO-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV) Edit Destroy
AZ-FO-6 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager Edit Destroy
AZ-FO-7 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting Edit Destroy
AZ-FO-8 Zorgdragen voor de opvang van een vitaal bedreigd kind Edit Destroy
AZ-FO-9 Zorg verlenen aan een zorgvrager na een neurochirurgische ingreep Edit Destroy
AZ-IC-1 Zorg verlenen aan de instabiele invasief beademde zorgvrager (IC) Edit Destroy
AZ-IC-2 Hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager op de IC (IC) Edit Destroy
AZ-IC-3 Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctievervangende therapie (IC) Edit Destroy
AZ-IC-4 Zorgdragen voor Post Intensive Care nazorg (IC) Edit Destroy
AZ-IC-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager bij orgaantransplantatie (IC) Edit Destroy
AZ-IC-6 Zorgdragen voor de initiële benadering van een zorgvrager en/of consultatieve functies buiten de eigen unit Edit Destroy
AZ-MC-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in de acute setting Edit Destroy
AZ-OBV-1 Zorg verlenen aan een zorgvrager met brandwonden of andere specifieke wonden Edit Destroy
AZ-OBV-2 Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (brand)wond gerelateerde zorgproblemen Edit Destroy
AZ-OBV-3 Hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (brand)wonden Edit Destroy
AZ-OBV-4 Zorg verlenen aan een (vitaal bedreigd) kind tot en met 18 jaar met (brand)wonden Edit Destroy
AZ-OBV-5 Zorg dragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager met (brand)wonden binnen de acute setting Edit Destroy
AZ-OBV-6 Zorg verlenen aan een zorgvrager met (brand)wonden en psychiatrische en/of cognitieve problematiek Edit Destroy
AZ-OBV-7 Pre- en postoperatieve zorg verlenen aan de zorgvrager met (brand)wonden Edit Destroy
AZ-OBV-8 Intensieve zorg verlenen door de IC-verpleegkundige aan de (beademde) zorgvrager met (brand)wonden Edit Destroy
AZ-opleiding-BAZ-1 Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek Edit Destroy
AZ-opleiding-BAZ-2 Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting Edit Destroy
AZ-opleiding-BAZ-3 Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting Edit Destroy
AZ-opleiding-BAZ-4 Middencomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting Edit Destroy
AZ-opleiding-BAZ-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS) Edit Destroy
AZ-opleiding-CCU-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) thoracale pijnklachten Edit Destroy
AZ-opleiding-CCU-10 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team Edit Destroy
AZ-opleiding-CCU-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acuut) hartfalen Edit Destroy
AZ-opleiding-CCU-3 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) ritme en geleidingsstoornissen Edit Destroy
AZ-opleiding-CCU-4 Zorg verlenen aan een zorgvrager voor en na percutane interventie Edit Destroy
AZ-opleiding-CCU-5 Zorg verlenen aan zorgvrager rondom cardio-chirurgische ingreep Edit Destroy
AZ-opleiding-CCU-6 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring Edit Destroy
AZ-opleiding-CCU-7 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning Edit Destroy
AZ-opleiding-CCU-8 Zorg verlenen aan een zorgvrager met ventriculair hulpmiddel (VAD) Edit Destroy
AZ-opleiding-CCU-9 Zorgdragen voor de eerste opvang van een zorgvrager met (acute) cardiale klachten op de EHH Edit Destroy
AZ-opleiding-EHLH-1 Midden- tot hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvragen met (acute) cardiale klachten op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar Edit Destroy
AZ-opleiding-EHLH-2 Midden- tot hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met acuut of chronisch hartfalen op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar Edit Destroy
AZ-opleiding-EHLH-3 Midden- tot hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) ritme en geleidingsstoornissen op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar Edit Destroy
AZ-opleiding-EHLH-4 Hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acuut) pulmonale aandoeningen op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar Edit Destroy
AZ-opleiding-MC-1 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV) Edit Destroy
AZ-opleiding-MC-2 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting Edit Destroy
AZ-opleiding-MC-3 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in de acute setting Edit Destroy
AZ-opleiding-MC-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met een neurologische- of neurochirurgische aandoening Edit Destroy
AZ-opleiding-MC-5 Zorg verlenen aan zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep Edit Destroy
AZ-opleiding-OBV-1 Zorg verlenen aan een zorgvrager met brandwonden of andere specifieke wonden Edit Destroy
AZ-opleiding-OBV-2 Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (brand)wond* gerelateerde zorgproblemen Edit Destroy
AZ-opleiding-OBV-3 Hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (brand)wonden* Edit Destroy
AZ-opleiding-OBV-4 Zorg verlenen aan een (vitaal bedreigd) kind tot en met 18 jaar met (brand)wonden* Edit Destroy
AZ-opleiding-OBV-5 Zorg dragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager met (brand)wonden binnen de acute setting Edit Destroy
AZ-opleiding-OBV-6 Zorg verlenen aan een zorgvrager met (brand)wonden* en psychiatrische- en/of cognitieve problematiek Edit Destroy
AZ-opleiding-OBV-7 Pre- en postoperatieve zorg verlenen aan de zorgvrager met (brand)wonden* Edit Destroy
AZ-opleiding-OBV-8 Intensieve zorg verlenen door de IC-verpleegkundige aan de (beademde) zorgvrager met (brand)wonden* Edit Destroy
AZ-opleiding-REC-1 Assisteren van anesthesietechnieken bij de (preoperatieve) zorgvrager Edit Destroy
AZ-opleiding-REC-2 Zorg verlenen aan zorgvrager met (postoperatieve) pijn Edit Destroy
AZ-opleiding-REC-3 Zorg verlenen aan een postoperatief kind vanaf 2 jaar Edit Destroy
AZ-opleiding-REC-4 Zorg verlenen aan een stabiele invasieve beademde zorgvrager Edit Destroy
AZ-opleiding-REC-5 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen)zorgvrager in de acute setting Edit Destroy
AZ-opleiding-REC-6 Zorg verlenen aan een postoperatief kind tot 2 jaar Edit Destroy
AZ-opleiding-SEH-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen)zorgvrager in een acute setting Edit Destroy
AZ-opleiding-SEH-2 Zorg verlenen aan een niet-vitaal bedreigd kind (0-18 jaar) Edit Destroy
AZ-opleiding-SEH-3 Zorg verlenen aan een zorgvrager na trauma waarbij de vitale functies niet direct bedreigd zijn (alle leeftijden) Edit Destroy
AZ-opleiding-SEH-4 Zorgdragen voor de eerste opvang van een vitaal bedreigd kind Edit Destroy
AZ-opleiding-SEH-5 Zorg verlenen aan zorgvragen na (poly)trauma waarbij de vitale functies direct bedreigd zijn Edit Destroy
AZ-opleiding-SEH-6 Zelfstandig uitvoeren van triage Edit Destroy
AZ-opleiding-SEH-7 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team Edit Destroy
AZ-REC-1 Zorg verlenen aan de preoperatieve zorgvrager en assisteren bij (loco) regionale anesthesie technieken Edit Destroy
AZ-REC-2 Postoperatieve zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager Edit Destroy
AZ-REC-3 Zorg verlenen aan een laag complex postoperatief kind (1-18 jaar) op de recovery Edit Destroy
AZ-REC-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen)zorgvrager op de recovery Edit Destroy
AZ-REC-5 Zorg verlenen aan een midden complex postoperatief kind van 0 tot 18 jaar op de recovery Edit Destroy
AZ-REC-6 Zorg verlenen aan zorgvrager met (chronische) pijnklachten Edit Destroy
AZ-SEH-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager op de SEH Edit Destroy
AZ-SEH-2 Zorg verlenen aan een niet-vitaal bedreigd kind (0-18 jaar) Edit Destroy
AZ-SEH-3 Zorg verlenen aan een niet vitaal bedreigd kind of een volwassen zorgvrager na trauma Edit Destroy
AZ-SEH-4 Zorg verlenen aan vitaal bedreigd kind of een volwassen zorgvrager na (poly)trauma Edit Destroy
AZ-SEH-5 Zelfstandig uitvoeren van triage Edit Destroy
baz-1 Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting Edit Destroy
baz-2 Zorgdragen voor de eerste Initiële opvang van een zorgvrager binnen de acute setting Edit Destroy
baz-3 De laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting Edit Destroy
baz-4 De midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting Edit Destroy
baz-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS). Edit Destroy
ic-1 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing Edit Destroy
ic-10 Zorgdragen voor Post Intensive Care nazorg Edit Destroy
ic-11 Zorg verlenen aan een zorgvrager bij orgaantransplantatie Edit Destroy
ic-12 Zorgdragen voor de initiële benadering van een zorgvrager en/of consultatieve functies buiten de eigen unit Edit Destroy
ic-13 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team (IC) Edit Destroy
ic-2 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager Edit Destroy
ic-3 Zorg verlenen aan de instabiele invasief beademde zorgvrager Edit Destroy
ic-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in een acute setting Edit Destroy
ic-5 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting Edit Destroy
ic-6 Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctie vervangende therapie Edit Destroy
ic-7 Zorgdragen voor de eerste opvang en stabilisatie van een vitaal bedreigd kind Edit Destroy
ic-8 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met een neurologische- of neurochirurgische aandoening Edit Destroy
ic-9 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning Edit Destroy
LZ-DIA-1 Zorgdragen voor een chronische stabiele hemodialysezorgvrager, intra-en extramuraal Edit Destroy
LZ-DIA-2 Zorgdragen voor een chronische hemodialysezorgvrager in alle fasen van complexiteit, intra- en extramuraal Edit Destroy
LZ-DIA-3 Zorgdragen voor een zorgvrager met peritoneale dialyse, intra- en extramuraal Edit Destroy
LZ-DIA-4 Zorgdragen voor een acute hemodialysezorgvrager Edit Destroy
LZ-DIA-5 Zorgdragen voorzorgvrager met nierfalen op de nierfalenpoli en de transplantatiepoli* Edit Destroy
LZ-DIA-6 Zorgdragen voor een acute hemodialysepatiënt m.b.v. filtratietechniek Edit Destroy
LZ-DIA-7 Zorgdragen voor een patiënt met plasmafereseof plasmafiltratiebehandeling Edit Destroy
LZ-DIA-8 Zorgdragen voor kinderen met nierfunctievervangende behandeling Edit Destroy
LZ-END-1 Bewaken van de zorgvrager tijdens en na endoscopie Edit Destroy
LZ-END-2 Begeleiden van de zorgvrager voor, tijdens en na endoscopie Edit Destroy
LZ-END-3 Assisteren scopist bij endoscopie Edit Destroy
LZ-END-4 Assisteren scopist bij Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP) Edit Destroy
LZ-END-5 Assisteren scopist bij Endoscopisch longonderzoek Edit Destroy
LZ-END-6 Begeleiden en monitoren van de zorgvrager tijdens en na endoscopisch longonderzoek Edit Destroy
LZ-FO-1 Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase Edit Destroy
LZ-FO-2 Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase Edit Destroy
LZ-FO-3 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of het kind met een oncologische aandoening in de diagnostische fase Edit Destroy
LZ-FO-4 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of het kind met een oncologische aandoening in de behandelfase Edit Destroy
LZ-FO-5 Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager of het kind met een hemato-oncologische aandoening met een hooggespecialiseerde behandeling Edit Destroy
LZ-FO-6 Zorgdragen voor de zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies Edit Destroy
LZ-FO-7-NA Begeleiden, continueren en coördineren van (langdurige) zorg voor de zorgvrager i.k.v. consult of casemanagement Edit Destroy
LZ-GER-1 Zorgdragen voor gerontologische patiënt Edit Destroy
LZ-GER-2 Zorgdragen voor geriatrische patiënt Edit Destroy
LZ-GER-3 Zorgdragen voor psychogeriatrische en de gerontopsychiatrische patiënt Edit Destroy
LZ-GER-4 Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase Edit Destroy
LZ-GER-5 Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervens fase Edit Destroy
LZ-NEU-1 Zorgdragen voor een zorgvrager met een chronische neurologische aandoening Edit Destroy
LZ-NEU-2 Zorgdragen voor neurologische zorgvrager in de revalidatiefase Edit Destroy
LZ-NEU-3 Zorgdragen voor een zorgvrager met een neuro-acute aandoening Edit Destroy
LZ-ONC-1 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de diagnostische fase Edit Destroy
LZ-ONC-2 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de behandel fase Edit Destroy
LZ-ONC-3 Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase (FUNCTIE-OVERSTIJGEND) Edit Destroy
LZ-ONC-4 Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervens fase (FUNCTIE-OVERSTIJGEND) Edit Destroy
LZ-ONC-5 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase. Edit Destroy
LZ-ONC-6 Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager met een hogggespecialiseerde behandeling Edit Destroy
LZ-ONCO-1 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase Edit Destroy
LZ-opleiding-NEU-1 Zorgdragen voor een patiënt met een chronische neurologische aandoening Edit Destroy
LZ-opleiding-NEU-2 Zorgdragen voor neurologische patiënt in revalidatiefase Edit Destroy
LZ-opleiding-NEU-3 Zorgdragen voor patiënt met een neuroacute aandoening Edit Destroy
MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag Edit Destroy
MK-FO-2 Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur Edit Destroy
MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase Edit Destroy
MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-FO-5-NA Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind met instabiele vitale functies waarvoor overname vitale functies noodzakelijk is met de ECMO/ECLS therapie Edit Destroy
MK-FO-6-NA Extern transport van een pasgeborene/kind met instabiele vitale functies Edit Destroy
MK-HC-IC-K-1 Zorg verlenen aan een kind met instabiele vitale functies, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering en/of overname vitale functies noodzakelijk is, kortdurend tot overplaatsing naar IC Edit Destroy
MK-HC-IC-K-2 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies bewaakt worden en één vitaal orgaan systeem intensief ondersteund wordt Edit Destroy
MK-HC-IC-K-3 Zorg verlenen aan een kind met een tracheacanule of neuskap al dan niet intermitterend/chronisch beademd Edit Destroy
MK-HC-IC-N-1 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene waarbij vitale functie(s) geobserveerd, bewaakt en kortdurend ondersteund worden Edit Destroy
MK-HC-IC-N-1 (landelijk) Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene waarbij vitale functie(s) geobserveerd, bewaakt en kortdurend ondersteund worden Edit Destroy
MK-HC-IC-N-2 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering van ondersteunende therapie en/of overname vitale functie(s) noodzakelijk is Edit Destroy
MK-HC-IC-N-2 (landelijk) Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering van ondersteunende therapie en/of overname vitale functie(s) noodzakelijk is Edit Destroy
MK-HC-IC-N-3 Zorg verlenen aan een vitaal-bedreigde pasgeborene bij wie vitale functie(s) langer dan 24 uur bewaakt en ondersteund worden, reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-HC-IC-N-3 (landelijk) Zorg verlenen aan een vitaal-bedreigde pasgeborene bij wie vitale functie(s) langer dan 24 uur bewaakt en ondersteund worden, reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-IC-K-1 Complexe zorg verlenen aan een kind met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden, reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-IC-K-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een kind met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden, onvoldoende/niet reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-IC-N-1 Complexe zorg verlenen aan een pasgeborene, op de NICU, met vitaal bedreigde functies die ondersteund en of overgenomen worden, reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-IC-N-1 (landelijk) Complexe zorg verlenen aan een pasgeborene, op de NICU, met vitaal bedreigde functies die ondersteund en of overgenomen worden, reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-IC-N-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een pasgeborene met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden Edit Destroy
MK-IC-N-2 (landelijk) Hoogcomplexe zorg verlenen aan een pasgeborene met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden Edit Destroy
MK-KIN-1 Zorg verlenen aan een kind met een laag- en midden complexe zorgvraag Edit Destroy
MK-KIN-2 Zorg verlenen aan een kind dat een chirurgische ingreep ondergaat met een laag- en midden complexe zorgvraag Edit Destroy
MK-KIN-3 Zorg verlenen aan een kind met een interne aandoening met een laag- en midden complexe zorgvraag Edit Destroy
MK-KIN-4 Zorg verlenen aan een kind met psychosomatische- , psychosociale- of psychiatrische problematiek Edit Destroy
MK-KIN-5 Zorg verlenen aan een kind dat een complexe chirurgische ingreep ondergaat, al of niet in combinatie met comorbiditeit Edit Destroy
MK-KIN-6 Zorg verlenen aan een kind met een complexe interne aandoening, al of niet in combinatie met comorbiditeit Edit Destroy
MK-KO-1 Zorg verlenen aan een instabiel vitaal bedreigd kind met een oncologische aandoening (onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering en/of overname vitale functies noodzakelijk is) Edit Destroy
MK-OBS-1 Zorg verlenen aan een zwangere met een laag- en midden complexe zorgvraag Edit Destroy
MK-OBS-2 Zorg verlenen aan een zwangere met een hoogcomplexe zorgvraag Edit Destroy
MK-OBS-3 Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende met een laag-en midden complexe zorgvraag Edit Destroy
MK-OBS-4 Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende met een hoogcomplexe zorgvraag Edit Destroy
MK-OBS-5 Zorg verlenen aan een kraamvrouw met een laag- en midden complexe zorgvraag Edit Destroy
MK-OBS-6 Zorg verlenen aan een kraamvrouw met een hoogcomplexe zorgvraag Edit Destroy
MK-OBS-7 Assisteren bij de opvang van de pasgeborene met congenitale afwijkingen Edit Destroy
MK-OBS-8 Zorg verlenen aan en bewaken van de vitale functies van de obstetrische zorgvrager met een bewakingsmonitor Edit Destroy
MK-OCC-1-NA Zorg verlenen aan een obstetrische zorgvrager waarbij vitaal bedreigde functies langer dan 24 uur intensief bewaakt en ondersteund worden, reagerend op de geboden therapie of tot overplaatsing naar een IC Edit Destroy
MK-opleiding-HCK-1 Zorg verlenen aan een kind bij wie de vitale functies bewaakt moeten worden Edit Destroy
MK-opleiding-HCK-2 Zorg verlenen aan een kind met één bedreigde vitale functie, reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-opleiding-HCK-3 Zorg verlenen aan een kind met meerdere bedreigde vitale functies, reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-opleiding-HCK-4 Zorg verlenen aan een kind met één of meerdere bedreigde vitale functie, onvoldoende/niet reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-opleiding-HCK-5 Acute opname/overname van een vitaal bedreigd kind op een HC-afdeling Edit Destroy
MK-opleiding-HCK-6 Het zorgdragen voor transport van een kind met één of meerdere bedreigde vitale functies Edit Destroy
MK-opleiding-HCK-7 Zorg verlenen aan een kind in de palliatieve fase op een HCK Edit Destroy
MK-opleiding-HCN-0 Zorg verlenen aan een gezonde pasgeborene of een pasgeborene met een laagcomplexe aandoening, in een voorspelbare zorgsituatie Edit Destroy
MK-opleiding-HCN-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene waarbij één of meerdere vitale functies bewaakt moeten worden Edit Destroy
MK-opleiding-HCN-2 Zorg verlenen aan een pasgeborene met één bedreigde vitale functie, reagerend op de geboden HC-therapie Edit Destroy
MK-opleiding-HCN-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene met meerdere vitaal bedreigde functies, reagerend op de geboden HC-therapie Edit Destroy
MK-opleiding-HCN-4 Kortdurend zorg verlenen aan een pasgeborene met één of meerdere bedreigde vitale functies, onvoldoende reagerend op de geboden HC-therapie Edit Destroy
MK-opleiding-HCN-5 Acute opname/overname van een vitaal bedreigde pasgeborene op een HC-afdeling Edit Destroy
MK-opleiding-HCN-6 Zorg verlenen aan een pasgeborene bij palliatieve zorg op een HCN en/of ICN Edit Destroy
MK-opleiding-ICK-1 Zorg verlenen aan een (niet beademd) kind met één bedreigde vitale functie, reagerend op de geboden IC-therapie Edit Destroy
MK-opleiding-ICK-2 Zorg verlenen aan een beademd kind, reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-opleiding-ICK-3 Zorg verlenen aan een kind met meerdere vitaal bedreigde functies, reagerend op de geboden IC-therapie Edit Destroy
MK-opleiding-ICK-4 Zorg verlenen aan een kind met één of meerdere bedreigde vitale functies, onvoldoende of niet reagerend op de therapie Edit Destroy
MK-opleiding-ICK-5 Acute opname/ overname van een vitaal bedreigd kind op een ICK-afdeling Edit Destroy
MK-opleiding-ICK-6 Zorg verlenen aan een kind met één of meerdere ondersteunde en/of bedreigde vitale functies tijdens een intern/extern transport Edit Destroy
MK-opleiding-ICK-7 Zorg verlenen aan een kind in de palliatieve fase op een ICK Edit Destroy
MK-opleiding-ICK-8 Zorg verlenen aan een kind aan ECMO/ECLS Edit Destroy
MK-opleiding-ICN-1 Zorg verlenen aan een beademde pasgeborene reagerend op de geboden IC-therapie Edit Destroy
MK-opleiding-ICN-2 Zorg verlenen aan een (beademde) pasgeborene met één of meerdere vitaal bedreigde functies, reagerend op de geboden IC- therapie Edit Destroy
MK-opleiding-ICN-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene met één bedreigde vitale functie, onvoldoende reagerend op de geboden IC-therapie Edit Destroy
MK-opleiding-ICN-4 Zorg verlenen aan een (beademde) pasgeborene met meerdere bedreigde vitale functies, onvoldoende reagerend op IC-therapie Edit Destroy
MK-opleiding-ICN-5 Acute opname/overname van een vitaal bedreigde pasgeborene op IC-niveau Edit Destroy
MK-opleiding-ICN-6 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een of meerdere bedreigde vitale functies tijdens een intern/extern transport (van en naar de ICN) Edit Destroy
MK-opleiding-ICN-7 Zorg verlenen aan een pasgeborene in de palliatieve fase op een ICN Edit Destroy
MK-opleiding-ICN-8 Zorg verlenen aan een pasgeborene aan ECMO Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-1 Zorg verlenen aan een zwangere patiënt met een medische indicatie in een voorspelbare situatie Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-10 Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de vitaal bedreigde 'natte' pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-11 Zorg verlenen aan en bewaken van de vitale functies van de obstetrische patiënt middels bewakingsmonitor Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-12 Uitvoeren van triage bij zwangere en kraamvrouw met (vermoeden van) problemen bij moeder of ongeboren kind Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-13 Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de 'natte' pasgeborene met congenitale afwijkingen Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-2 Zorg verlenen aan een zwangere patiënt met een medische indicatie in een onvoorspelbare situatie Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-3 Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende in een voorspelbare zorgsituatie Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-4 Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende in een onvoorspelbare zorgsituatie Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-5 Zorg verlenen aan een kraamvrouw in een voorspelbare situatie Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-6 Zorg verlenen aan een kraamvrouw in een onvoorspelbare situatie Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-7 Zorg verlenen aan de pasgeborene in een voorspelbare situatie Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-8 Zorg verlenen aan een pasgeborene in een onvoorspelbare zorgsituatie Edit Destroy
MK-opleiding-OBS-9 Zorg verlenen aan een obstetrische patiënt bij perinatale sterfte en een pasgeborene in de palliatieve fase Edit Destroy
MK-opleiding-OCC-1 Zorg verlenen aan een obstetrische patiënt met een indicatie obstetric critical care bij wie de vitale functies bewaakt moeten worden Edit Destroy
MK-opleiding-OCC-2 Zorg verlenen aan een obstetrische patiënt met één of meerdere vitaal bedreigde functies reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MK-opleiding-OCC-3 Zorg verlenen aan een obstetrische patiënt met meerdere vitaal bedreigde functies met invasieve bewaking reagerend op de geboden therapie Edit Destroy
MO-AM-10 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor middencomplexe anesthesiologische zorg Edit Destroy
MO-AM-11 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager met een verwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg Edit Destroy
MO-AM-12 Transporteren van de zorgvrager in middencomplexe anesthesiologische zorgsituaties Edit Destroy
MO-AM-13 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe anesthesiologische zorg Edit Destroy
MO-AM-14 Regie voeren over anesthesiologische zorg op de OK gedurende de dag Edit Destroy
MO-AM-19 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager met een onverwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg Edit Destroy
MO-AM-20 Transporteren van de zorgvrager in hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Edit Destroy
MO-AM-23 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe anesthesiologische zorg Edit Destroy
MO-AM-24 Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische perioperatieve zorg bij een sectio caesarea Edit Destroy
MO-AM-25 Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC Edit Destroy
MO-AM-26 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in acute situaties Edit Destroy
MO-AM-27 Coördineren en uitvoeren anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 1-18 jaar zonder comorbiditeiten Edit Destroy
MO-AM-29 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-1 jaar Edit Destroy
MO-AM-3 Transporteren van de zorgvrager in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Edit Destroy
MO-AM-30 Coördineren en uitvoeren van midden- of hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 1-18 jaar Edit Destroy
MO-AM-31 Coördinerenn en uitvoeren van hoogcomplexe specialistische anesthesiologische zorg Edit Destroy
MO-AM-32 Uitvoeren van taken als onderdeel van een reanimatieteam Edit Destroy
MO-AM-33 Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg binnen en buiten het OKC Edit Destroy
MO-AM-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties Edit Destroy
MO-AM-5 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager Edit Destroy
MO-AM-6 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder locoregionale anesthesie Edit Destroy
MO-AM-7 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder algehele anesthesie Edit Destroy
MO-AM-8 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in laagcomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-DI-1 Uitvoeren van surveillance en alarmeren bij afwijkingen Edit Destroy
MO-DI-2 Gevraagd en ongevraagd protocollair adviseren Edit Destroy
MO-DI-3 Gevraagd en ongevraagd niet protocollair adviseren Edit Destroy
MO-DI-4 Ontwikkelen, implementeren, toetsen, evalueren en bijstellen van infectiepreventiebeleid Edit Destroy
MO-DI-5 Coördineren en uitvoeren van taken bij een (mogelijke) verheffing/uitbraak Edit Destroy
MO-DI-6 Ontwikkelen en geven van scholing en voorlichting aan diverse doelgroepen Edit Destroy
MO-FO-1 Opvangen en begeleiden van de zorgvrager en zijn naasten/begeleider Edit Destroy
MO-FO-2 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires Edit Destroy
MO-GVM-1 Het uitvoeren van basis gips- en verbandtechnieken aan het steun- en bewegingsapparaat van de bovenste- en onderste extremiteit in laag complexe situaties Edit Destroy
MO-GVM-2 Behandeling van een volwassen zorgvrager met een aandoening en/ of letsel aan het steun- en bewegingsapparaat van de bovenste extremiteit Edit Destroy
MO-GVM-3 Behandeling van een volwassen zorgvrager met een aandoening en/ of letsel aan het steun- en bewegingsapparaat van de onderste extremiteit Edit Destroy
MO-GVM-4 Behandeling van een kind met een aandoening en/of letsel aan het steun- en bewegingsapparaat (0 – 18 jaar) Edit Destroy
MO-GVM-5 Behandeling van een zorgvrager met een primair en/of secundair genezende wond Edit Destroy
MO-GVM-6 Behandeling van een oudere of kwetsbare zorgvrager met een chronische aandoening van het steun- en bewegingsapparaat Edit Destroy
MO-GVM-7 Behandeling van een kind met een specifieke aandoening van het steun- en bewegingsapparaat (0- 18 jaar) Edit Destroy
MO-GVM-8 Behandeling van een zorgvrager met een letsel van het steun- en bewegingsapparaat door middel van een verkort trauma traject Edit Destroy
MO-MIC-10 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een elektrofysiologisch onderzoek of behandeling ondergaat Edit Destroy
MO-MIC-11 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een congenitale cardiale afwijking die een diagnostische- of therapeutische hartkatheterisatie behandeling ondergaat Edit Destroy
MO-MIC-12 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een percutane-/trans thoracale klepinterventie ondergaat Edit Destroy
MO-MIC-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een diagnostische hartkatheterisatie ondergaat Edit Destroy
MO-MIC-6 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een electieve percutane coronaire interventie ondergaat Edit Destroy
MO-MIC-7 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een acute percutane coronaire interventie ondergaat Edit Destroy
MO-MIC-9 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een ingreep met betrekking tot een hartstimulatie device/ looprecorder ondergaat Edit Destroy
MO-MOZ-1 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe electieve zorgsituaties met planbaar verloop Edit Destroy
MO-MOZ-2 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe electieve zorgsituaties met planbaar verloop Edit Destroy
MO-MOZ-3 Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag in laag- en in electieve en planbare middencomplexe zorg Edit Destroy
MO-OA-1 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-OA-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen Edit Destroy
MO-OA-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij specialistische, hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg Edit Destroy
MO-OA-12 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg Edit Destroy
MO-OA-2 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-OA-3 Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag in laag- en middencomplexe zorg Edit Destroy
MO-OA-4 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende zorgsituaties Edit Destroy
MO-OA-5 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende zorgsituaties Edit Destroy
MO-OA-6 Dagcoördinatie uitvoeren over operatieve zorg binnen en buiten het OKC Edit Destroy
MO-OA-7 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij een interventie behandeling bij de zorgvrager binnen en buiten het OKC Edit Destroy
MO-OA-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij een interventie behandeling bij de zorgvrager binnen en buiten het OKC Edit Destroy
MO-OA-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen Edit Destroy
MO-OA-MOZ-1 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg Edit Destroy
MO-OA-MOZ-2 Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe operatieve zorg Edit Destroy
MO-OA-MOZ-3 Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten) registratiesysteem Edit Destroy
MO-OA-MOZ-4 Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg Edit Destroy
MO-OA-MOZ-5 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties Edit Destroy
MO-OA-MOZ-6 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-OA-MOZ-7 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-OA-MOZ-8 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-AM-1 Bedrijfsklaar maken van de OK voor anesthesiologische zorg Edit Destroy
MO-opleiding-AM-10 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder locoregionale anesthesie Edit Destroy
MO-opleiding-AM-11 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder algehele anesthesie Edit Destroy
MO-opleiding-AM-12 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij patiënten in de laagcomplexe zorgcategorie Edit Destroy
MO-opleiding-AM-13 Regie voeren over anesthesiologische zorg op de OK gedurende de dag Edit Destroy
MO-opleiding-AM-14 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor geavanceerde anesthesiologische zorg Edit Destroy
MO-opleiding-AM-15 Aansluiten en bedienen van geavanceerde monitoring, en interpreteren van vitale parameters van patiënten in midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-AM-16 Transporteren van patiënten in midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-AM-17 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe anesthesiologische zorg Edit Destroy
MO-opleiding-AM-18 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe anesthesiologische zorg Edit Destroy
MO-opleiding-AM-19 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij patiënten in midden- en hoogcomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-AM-2 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor basis anesthesiologische zorg Edit Destroy
MO-opleiding-AM-20 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij patiënten in acute situaties Edit Destroy
MO-opleiding-AM-21 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij een sectio caesarea Edit Destroy
MO-opleiding-AM-22 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar zonder comorbiditeiten Edit Destroy
MO-opleiding-AM-23 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires binnen het OKC Edit Destroy
MO-opleiding-AM-24 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC Edit Destroy
MO-opleiding-AM-25 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar Edit Destroy
MO-opleiding-AM-26 Coördineren en uitvoeren van midden- of hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar Edit Destroy
MO-opleiding-AM-27 Coördineren van zorg en uitvoeren van specialistische anesthesiologische zorg bij… Edit Destroy
MO-opleiding-AM-28 Uitvoeren van taken als onderdeel van een reanimatieteam Edit Destroy
MO-opleiding-AM-29 Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg binnen en buiten het OKC Edit Destroy
MO-opleiding-AM-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider Edit Destroy
MO-opleiding-AM-4 Aansluiten en bedienen van monitoring, en interpreteren van vitale parameters van patiënten in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-AM-5 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-AM-6 Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem Edit Destroy
MO-opleiding-AM-7 Transporteren van patiënten in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-AM-8 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij patiënten Edit Destroy
MO-opleiding-AM-9 Coördineren en uitvoeren van luchtweg management bij patiënten met een verwachte of onverwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-1 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-12 Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag bij laag en middencomplexe operatieve zorg Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-13 Geven van (werk)begeleiding aan 1ste jaars studenten en stagiaires binnen het OKC Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-14 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laag- en middencomplexe zorgsituaties bij… Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-15 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in laag- en middencomplexe zorgsituaties bij… Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-2 Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe operatieve zorg Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-5 Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-6 Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-7 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-MOZ-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-OA-1 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg Edit Destroy
MO-opleiding-OA-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-OA-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-OA-12 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-OA-13 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende situaties Edit Destroy
MO-opleiding-OA-14 Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag Edit Destroy
MO-opleiding-OA-15 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires binnen het OKC Edit Destroy
MO-opleiding-OA-16 Dagcoördinatie uitvoeren over operatieve zorg binnen en buiten het OKC Edit Destroy
MO-opleiding-OA-17 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen en buiten het OKC Edit Destroy
MO-opleiding-OA-18 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen en buiten het OKC Edit Destroy
MO-opleiding-OA-19 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen Edit Destroy
MO-opleiding-OA-2 Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe operatieve zorg Edit Destroy
MO-opleiding-OA-20 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen Edit Destroy
MO-opleiding-OA-21 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg bij… Edit Destroy
MO-opleiding-OA-22 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg bij… Edit Destroy
MO-opleiding-OA-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider Edit Destroy
MO-opleiding-OA-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-OA-5 Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem Edit Destroy
MO-opleiding-OA-6 Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg Edit Destroy
MO-opleiding-OA-7 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-OA-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-opleiding-OA-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Edit Destroy
MO-SPS-10_OUD Coördineren en uitvoeren van per-sedatiezorg bij patiënten die een endoscopie via de luchtweg ondergaan Edit Destroy
MO-SPS-1_2022 Uitvoeren van screening bij de zorgvrager op de POS Edit Destroy
MO-SPS-1_OUD Uitvoeren van lichamelijk onderzoek bij patiënten in de pre-sedatiefase Edit Destroy
MO-SPS-2_2022 Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij de zorgvrager met ASA-classificatie 1 en 2 Edit Destroy
MO-SPS-2_OUD Informeren over de sedatie en verkrijgen van toestemming van de patiënt in de pre-sedatiefase Edit Destroy
MO-SPS-3_2022 Coördineren van post-sedatiezorg Edit Destroy
MO-SPS-3_OUD Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij patiënten met ASA-classificatie 1 en 2 Edit Destroy
MO-SPS-4_2022 Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij de zorgvrager met ASA-classificatie 3 en 4 Edit Destroy
MO-SPS-4_OUD Coördineren van post-sedatiezorg Edit Destroy
MO-SPS-5_2022 Coördineren en uitvoeren van per-sedatiezorg bij de (acuut) vitaal bedreigde zorgvrager Edit Destroy
MO-SPS-5_OUD Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij patiënten met ASA-classificatie 3 en 4 Edit Destroy
MO-SPS-6_2022 Coördineren en uitvoeren van per-sedatiezorg bij de zorgvrager met een gedeelde luchtweg met de behandelaar Edit Destroy
MO-SPS-6_OUD Coördineren en uitvoeren van peri-sedatiezorg bij patiënten in veranderende en acute situaties Edit Destroy
MO-SPS-7_OUD Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij sedatiepatiënten met een bedreigde luchtweg Edit Destroy
MO-SPS-8_OUD Coördineren en uitvoeren van de peri-sedatiezorg bij patiënten in buikligging met ASA-classificatie 1 t/m 4 Edit Destroy
MO-SPS-9_OUD Uitvoeren van screening bij patiënten en het nemen van vervolgacties in de pre-sedatiefase Edit Destroy
New Epa