Epas

Title Code
Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene waarbij vitale functie(s) geobserveerd, bewaakt en kortdurend ondersteund worden MK-HC-IC-N-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering van ondersteunende therapie en/of overname vitale functie(s) noodzakelijk is MK-HC-IC-N-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een vitaal-bedreigde pasgeborene bij wie vitale functie(s) langer dan 24 uur bewaakt en ondersteund worden, reagerend op de geboden therapie MK-HC-IC-N-3 Edit Destroy
Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting baz-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team AZ-opleiding-SEH-7 Edit Destroy
Zorgdragen voor een zorgvrager met een chronische neurologische aandoening LZ-NEU-1 Edit Destroy
Zorgdragen voor neurologische zorgvrager in de revalidatiefase LZ-NEU-2 Edit Destroy
Zorgdragen voor een zorgvrager met een neuro-acute aandoening LZ-NEU-3 Edit Destroy
Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase LZ-ONCO-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager die een diagnostische hartkatheterisatie ondergaat MO-MIC-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager ic-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan de instabiele invasief beademde zorgvrager ic-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing ic-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager die een electieve percutane coronaire interventie ondergaat MO-MIC-6 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen en buiten het OKC MO-opleiding-OA-18 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in een acute setting ic-4 Edit Destroy
Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting ic-5 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) ritme en geleidingsstoornissen AZ-opleiding-CCU-3 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan de extramurale zorgvrager AZ-AMB-1 Edit Destroy
Continueren van het zorgproces tijdens transport AZ-AMB-2 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen MO-opleiding-OA-19 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen MO-opleiding-OA-20 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg bij… MO-opleiding-OA-21 Edit Destroy
Borgen van de continuïteit van zorg binnen de keten AZ-AMB-3 Edit Destroy
Organiseren en coördineren van het hulpverleningsproces bij meerdere zorgvragers AZ-AMB-4 Edit Destroy
Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires MO-FO-2 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen)zorgvrager in een acute setting AZ-opleiding-SEH-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een niet-vitaal bedreigd kind (0-18 jaar) AZ-opleiding-SEH-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager na trauma waarbij de vitale functies niet direct bedreigd zijn (alle leeftijden) AZ-opleiding-SEH-3 Edit Destroy
Zorgdragen voor de eerste opvang van een vitaal bedreigd kind AZ-opleiding-SEH-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan zorgvragen na (poly)trauma waarbij de vitale functies direct bedreigd zijn AZ-opleiding-SEH-5 Edit Destroy
Zelfstandig uitvoeren van triage AZ-opleiding-SEH-6 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acuut) hartfalen AZ-opleiding-CCU-2 Edit Destroy
De laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting baz-3 Edit Destroy
De midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting baz-4 Edit Destroy
Zorgdragen voor de eerste Initiële opvang van een zorgvrager binnen de acute setting baz-2 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties MO-opleiding-OA-9 Edit Destroy
Complexe zorg verlenen aan een pasgeborene, op de NICU, met vitaal bedreigde functies die ondersteund en of overgenomen worden, reagerend op de geboden therapie MK-IC-N-1 Edit Destroy
Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider MO-opleiding-OA-3 Edit Destroy
Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe operatieve zorg MO-opleiding-OA-2 Edit Destroy
Geven van (werk)begeleiding aan 1ste jaars studenten en stagiaires binnen het OKC MO-opleiding-MOZ-13 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS). baz-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctie vervangende therapie ic-6 Edit Destroy
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg MO-opleiding-OA-1 Edit Destroy
Zorgdragen voor de eerste opvang en stabilisatie van een vitaal bedreigd kind ic-7 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met een neurologische- of neurochirurgische aandoening ic-8 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een beademde pasgeborene reagerend op de geboden IC-therapie MK-opleiding-ICN-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een (beademde) pasgeborene met één of meerdere vitaal bedreigde functies, reagerend op de geboden IC- therapie MK-opleiding-ICN-2 Edit Destroy
Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires binnen het OKC MO-opleiding-OA-15 Edit Destroy
Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg MO-opleiding-OA-6 Edit Destroy
Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties MO-opleiding-OA-7 Edit Destroy
Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem MO-opleiding-OA-5 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een pasgeborene met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden MK-IC-N-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zwangere met een laag- en midden complexe zorgvraag MK-OBS-1 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning ic-9 Edit Destroy
Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties MO-opleiding-OA-4 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties MO-opleiding-OA-12 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties MO-opleiding-OA-11 Edit Destroy
Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag MO-opleiding-OA-14 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende situaties MO-opleiding-OA-13 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende zorgsituaties MO-opleiding-OA-10 Edit Destroy
Dagcoördinatie uitvoeren over operatieve zorg binnen en buiten het OKC MO-opleiding-OA-16 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen en buiten het OKC MO-opleiding-OA-17 Edit Destroy
Zorgdragen voor een acute hemodialysepatiënt m.b.v. filtratietechniek LZ-DIA-6 Edit Destroy
Zorgdragen voor een patiënt met plasmafereseof plasmafiltratiebehandeling LZ-DIA-7 Edit Destroy
Zorgdragen voor neurologische patiënt in revalidatiefase LZ-opleiding-NEU-2 Edit Destroy
Zorgdragen voor patiënt met een neuroacute aandoening LZ-opleiding-NEU-3 Edit Destroy
Zorgdragen voor een chronische hemodialysezorgvrager in alle fasen van complexiteit, intra- en extramuraal LZ-DIA-2 Edit Destroy
Zorgdragen voor een patiënt met een chronische neurologische aandoening LZ-opleiding-NEU-1 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties MO-opleiding-OA-8 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg bij… MO-opleiding-OA-22 Edit Destroy
Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek AZ-opleiding-BAZ-1 Edit Destroy
Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting AZ-opleiding-BAZ-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zwangere patiënt met een medische indicatie in een onvoorspelbare situatie MK-opleiding-OBS-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan de pasgeborene in een voorspelbare situatie MK-opleiding-OBS-7 Edit Destroy
Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende in een onvoorspelbare zorgsituatie MK-opleiding-OBS-4 Edit Destroy
Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting AZ-opleiding-BAZ-3 Edit Destroy
Middencomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting AZ-opleiding-BAZ-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een obstetrische patiënt met één of meerdere vitaal bedreigde functies reagerend op de geboden therapie MK-opleiding-OCC-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS) AZ-opleiding-BAZ-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de vitaal bedreigde 'natte' pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur MK-opleiding-OBS-10 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kraamvrouw in een onvoorspelbare situatie MK-opleiding-OBS-6 Edit Destroy
Zorg verlenen aan en bewaken van de vitale functies van de obstetrische patiënt middels bewakingsmonitor MK-opleiding-OBS-11 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene in een onvoorspelbare zorgsituatie MK-opleiding-OBS-8 Edit Destroy
Uitvoeren van triage bij zwangere en kraamvrouw met (vermoeden van) problemen bij moeder of ongeboren kind MK-opleiding-OBS-12 Edit Destroy
Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de 'natte' pasgeborene met congenitale afwijkingen MK-opleiding-OBS-13 Edit Destroy
Zorgdragen voor de initiële benadering van een zorgvrager en/of consultatieve functies buiten de eigen unit ic-12 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een obstetrische patiënt met een indicatie obstetric critical care bij wie de vitale functies bewaakt moeten worden MK-opleiding-OCC-1 Edit Destroy
Zorgdragen voor Post Intensive Care nazorg ic-10 Edit Destroy
Assisteren van anesthesietechnieken bij de (preoperatieve) zorgvrager AZ-opleiding-REC-1 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met een neurologische- of neurochirurgische aandoening AZ-opleiding-MC-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan zorgvrager met (postoperatieve) pijn AZ-opleiding-REC-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep AZ-opleiding-MC-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een postoperatief kind vanaf 2 jaar AZ-opleiding-REC-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een stabiele invasieve beademde zorgvrager AZ-opleiding-REC-4 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen)zorgvrager in de acute setting AZ-opleiding-REC-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende in een voorspelbare zorgsituatie MK-opleiding-OBS-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een postoperatief kind tot 2 jaar AZ-opleiding-REC-6 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kraamvrouw in een voorspelbare situatie MK-opleiding-OBS-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een obstetrische patiënt bij perinatale sterfte en een pasgeborene in de palliatieve fase MK-opleiding-OBS-9 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV) AZ-opleiding-MC-1 Edit Destroy
Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting AZ-opleiding-MC-2 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in de acute setting AZ-opleiding-MC-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een obstetrische patiënt met meerdere vitaal bedreigde functies met invasieve bewaking reagerend op de geboden therapie MK-opleiding-OCC-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zwangere met een hoogcomplexe zorgvraag MK-OBS-2 Edit Destroy
Zorgdragen voor een zorgvrager met peritoneale dialyse, intra- en extramuraal LZ-DIA-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager bij orgaantransplantatie ic-11 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team (IC) ic-13 Edit Destroy
Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende met een laag-en midden complexe zorgvraag MK-OBS-3 Edit Destroy
Zorgdragen voorzorgvrager met nierfalen op de nierfalenpoli en de transplantatiepoli* LZ-DIA-5 Edit Destroy
Zorgdragen voor een acute hemodialysezorgvrager LZ-DIA-4 Edit Destroy
Zorgdragen voor kinderen met nierfunctievervangende behandeling LZ-DIA-8 Edit Destroy
Zorgdragen voor een chronische stabiele hemodialysezorgvrager, intra-en extramuraal LZ-DIA-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende met een hoogcomplexe zorgvraag MK-OBS-4 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe anesthesiologische zorg MO-opleiding-AM-18 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een beademd kind, reagerend op de geboden therapie MK-opleiding-ICK-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager die een acute percutane coronaire interventie ondergaat MO-MIC-7 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe anesthesiologische zorg MO-opleiding-AM-17 Edit Destroy
Transporteren van patiënten in midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties MO-opleiding-AM-16 Edit Destroy
Acute opname/ overname van een vitaal bedreigd kind op een ICK-afdeling MK-opleiding-ICK-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met één of meerdere ondersteunde en/of bedreigde vitale functies tijdens een intern/extern transport MK-opleiding-ICK-6 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager die een ingreep met betrekking tot een hartstimulatie device/ looprecorder ondergaat MO-MIC-9 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager die een elektrofysiologisch onderzoek of behandeling ondergaat MO-MIC-10 Edit Destroy
Zorgdragen voor gerontologische patiënt LZ-GER-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met een congenitale cardiale afwijking die een diagnostische- of therapeutische hartkatheterisatie behandeling ondergaat MO-MIC-11 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager die een percutane-/trans thoracale klepinterventie ondergaat MO-MIC-12 Edit Destroy
Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties MO-AM-4 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager MO-AM-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zwangere patiënt met een medische indicatie in een voorspelbare situatie MK-opleiding-OBS-1 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) thoracale pijnklachten AZ-opleiding-CCU-1 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder locoregionale anesthesie MO-AM-6 Edit Destroy
Bedrijfsklaar maken van de OK voor anesthesiologische zorg MO-opleiding-AM-1 Edit Destroy
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor basis anesthesiologische zorg MO-opleiding-AM-2 Edit Destroy
Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider MO-opleiding-AM-3 Edit Destroy
Aansluiten en bedienen van monitoring, en interpreteren van vitale parameters van patiënten in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties MO-opleiding-AM-4 Edit Destroy
Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties MO-opleiding-AM-5 Edit Destroy
Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem MO-opleiding-AM-6 Edit Destroy
Transporteren van patiënten in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties MO-opleiding-AM-7 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij patiënten MO-opleiding-AM-8 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van luchtweg management bij patiënten met een verwachte of onverwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg MO-opleiding-AM-9 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder locoregionale anesthesie MO-opleiding-AM-10 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder algehele anesthesie MO-opleiding-AM-11 Edit Destroy
Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij patiënten in de laagcomplexe zorgcategorie MO-opleiding-AM-12 Edit Destroy
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor geavanceerde anesthesiologische zorg MO-opleiding-AM-14 Edit Destroy
Regie voeren over anesthesiologische zorg op de OK gedurende de dag MO-opleiding-AM-13 Edit Destroy
Aansluiten en bedienen van geavanceerde monitoring, en interpreteren van vitale parameters van patiënten in midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties MO-opleiding-AM-15 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager voor en na percutane interventie AZ-opleiding-CCU-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan zorgvrager rondom cardio-chirurgische ingreep AZ-opleiding-CCU-5 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring AZ-opleiding-CCU-6 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning AZ-opleiding-CCU-7 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met ventriculair hulpmiddel (VAD) AZ-opleiding-CCU-8 Edit Destroy
Zorgdragen voor de eerste opvang van een zorgvrager met (acute) cardiale klachten op de EHH AZ-opleiding-CCU-9 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team AZ-opleiding-CCU-10 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind bij wie de vitale functies bewaakt moeten worden MK-opleiding-HCK-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met één bedreigde vitale functie, reagerend op de geboden therapie MK-opleiding-HCK-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met meerdere bedreigde vitale functies, reagerend op de geboden therapie MK-opleiding-HCK-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met één of meerdere bedreigde vitale functie, onvoldoende/niet reagerend op de geboden therapie MK-opleiding-HCK-4 Edit Destroy
Acute opname/overname van een vitaal bedreigd kind op een HC-afdeling MK-opleiding-HCK-5 Edit Destroy
Het zorgdragen voor transport van een kind met één of meerdere bedreigde vitale functies MK-opleiding-HCK-6 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind in de palliatieve fase op een HCK MK-opleiding-HCK-7 Edit Destroy
Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase. LZ-ONC-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kraamvrouw met een laag- en midden complexe zorgvraag MK-OBS-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kraamvrouw met een hoogcomplexe zorgvraag MK-OBS-6 Edit Destroy
Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager met een hogggespecialiseerde behandeling LZ-ONC-6 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene waarbij één of meerdere vitale functies bewaakt moeten worden MK-opleiding-HCN-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene met één bedreigde vitale functie, reagerend op de geboden HC-therapie MK-opleiding-HCN-2 Edit Destroy
Zorgdragen voor geriatrische patiënt LZ-GER-2 Edit Destroy
Zorgdragen voor psychogeriatrische en de gerontopsychiatrische patiënt LZ-GER-3 Edit Destroy
Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase LZ-GER-4 Edit Destroy
Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervens fase LZ-GER-5 Edit Destroy
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg MO-OA-MOZ-1 Edit Destroy
Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de diagnostische fase LZ-ONC-1 Edit Destroy
Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de behandel fase LZ-ONC-2 Edit Destroy
Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase (FUNCTIE-OVERSTIJGEND) LZ-ONC-3 Edit Destroy
Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervens fase (FUNCTIE-OVERSTIJGEND) LZ-ONC-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene met meerdere vitaal bedreigde functies, reagerend op de geboden HC-therapie MK-opleiding-HCN-3 Edit Destroy
Kortdurend zorg verlenen aan een pasgeborene met één of meerdere bedreigde vitale functies, onvoldoende reagerend op de geboden HC-therapie MK-opleiding-HCN-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene bij palliatieve zorg op een HCN en/of ICN MK-opleiding-HCN-6 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind in de palliatieve fase op een ICK MK-opleiding-ICK-7 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind aan ECMO/ECLS MK-opleiding-ICK-8 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een (niet beademd) kind met één bedreigde vitale functie, reagerend op de geboden IC-therapie MK-opleiding-ICK-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met meerdere vitaal bedreigde functies, reagerend op de geboden IC-therapie MK-opleiding-ICK-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met één of meerdere bedreigde vitale functies, onvoldoende of niet reagerend op de therapie MK-opleiding-ICK-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene met één bedreigde vitale functie, onvoldoende reagerend op de geboden IC-therapie MK-opleiding-ICN-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een (beademde) pasgeborene met meerdere bedreigde vitale functies, onvoldoende reagerend op IC-therapie MK-opleiding-ICN-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een gezonde pasgeborene of een pasgeborene met een laagcomplexe aandoening, in een voorspelbare zorgsituatie MK-opleiding-HCN-0 Edit Destroy
Acute opname/overname van een vitaal bedreigde pasgeborene op een HC-afdeling MK-opleiding-HCN-5 Edit Destroy
Acute opname/overname van een vitaal bedreigde pasgeborene op IC-niveau MK-opleiding-ICN-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene met een of meerdere bedreigde vitale functies tijdens een intern/extern transport (van en naar de ICN) MK-opleiding-ICN-6 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene in de palliatieve fase op een ICN MK-opleiding-ICN-7 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene aan ECMO MK-opleiding-ICN-8 Edit Destroy
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg MO-opleiding-MOZ-1 Edit Destroy
Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe operatieve zorg MO-opleiding-MOZ-2 Edit Destroy
Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider MO-opleiding-MOZ-3 Edit Destroy
Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties MO-opleiding-MOZ-4 Edit Destroy
Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem MO-opleiding-MOZ-5 Edit Destroy
Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg MO-opleiding-MOZ-6 Edit Destroy
Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties MO-opleiding-MOZ-7 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties MO-opleiding-MOZ-8 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties MO-opleiding-MOZ-9 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties MO-opleiding-MOZ-10 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties MO-opleiding-MOZ-11 Edit Destroy
Assisteren scopist bij endoscopie LZ-END-3 Edit Destroy
Assisteren scopist bij Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP) LZ-END-4 Edit Destroy
Assisteren scopist bij Endoscopisch longonderzoek LZ-END-5 Edit Destroy
Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag bij laag en middencomplexe operatieve zorg MO-opleiding-MOZ-12 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laag- en middencomplexe zorgsituaties bij… MO-opleiding-MOZ-14 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in laag- en middencomplexe zorgsituaties bij… MO-opleiding-MOZ-15 Edit Destroy
Uitvoeren van lichamelijk onderzoek bij patiënten in de pre-sedatiefase MO-SPS-1 Edit Destroy
Informeren over de sedatie en verkrijgen van toestemming van de patiënt in de pre-sedatiefase MO-SPS-2 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij patiënten met ASA-classificatie 1 en 2 MO-SPS-3 Edit Destroy
Coördineren van post-sedatiezorg MO-SPS-4 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij patiënten met ASA-classificatie 3 en 4 MO-SPS-5 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van peri-sedatiezorg bij patiënten in veranderende en acute situaties MO-SPS-6 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij sedatiepatiënten met een bedreigde luchtweg MO-SPS-7 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van de peri-sedatiezorg bij patiënten in buikligging met ASA-classificatie 1 t/m 4 MO-SPS-8 Edit Destroy
Uitvoeren van screening bij patiënten en het nemen van vervolgacties in de pre-sedatiefase MO-SPS-9 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van per-sedatiezorg bij patiënten die een endoscopie via de luchtweg ondergaan MO-SPS-10 Edit Destroy
Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij patiënten in midden- en hoogcomplexe zorgsituaties MO-opleiding-AM-19 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij patiënten in acute situaties MO-opleiding-AM-20 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij een sectio caesarea MO-opleiding-AM-21 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar zonder comorbiditeiten MO-opleiding-AM-22 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC MO-opleiding-AM-24 Edit Destroy
Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires binnen het OKC MO-opleiding-AM-23 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar MO-opleiding-AM-25 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van midden- of hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar MO-opleiding-AM-26 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van specialistische anesthesiologische zorg bij… MO-opleiding-AM-27 Edit Destroy
Uitvoeren van taken als onderdeel van een reanimatieteam MO-opleiding-AM-28 Edit Destroy
Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg binnen en buiten het OKC MO-opleiding-AM-29 Edit Destroy
Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (brand)wond* gerelateerde zorgproblemen AZ-opleiding-OBV-2 Edit Destroy
Hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (brand)wonden* AZ-opleiding-OBV-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase MK-FO-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een (vitaal bedreigd) kind tot en met 18 jaar met (brand)wonden* AZ-opleiding-OBV-4 Edit Destroy
Zorg dragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager met (brand)wonden binnen de acute setting AZ-opleiding-OBV-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met (brand)wonden* en psychiatrische- en/of cognitieve problematiek AZ-opleiding-OBV-6 Edit Destroy
Pre- en postoperatieve zorg verlenen aan de zorgvrager met (brand)wonden* AZ-opleiding-OBV-7 Edit Destroy
Intensieve zorg verlenen door de IC-verpleegkundige aan de (beademde) zorgvrager met (brand)wonden* AZ-opleiding-OBV-8 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met brandwonden of andere specifieke wonden AZ-opleiding-OBV-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie MK-FO-4 Edit Destroy
Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe operatieve zorg MO-OA-MOZ-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind dat een complexe chirurgische ingreep ondergaat, al of niet in combinatie met comorbiditeit MK-KIN-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met een complexe interne aandoening, al of niet in combinatie met comorbiditeit MK-KIN-6 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag MK-FO-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met een interne aandoening met een laag- en midden complexe zorgvraag MK-KIN-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met psychosomatische- , psychosociale- of psychiatrische problematiek MK-KIN-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur MK-FO-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind met instabiele vitale functies waarvoor overname vitale functies noodzakelijk is met de ECMO/ECLS therapie MK-FO-5-NA Edit Destroy
Extern transport van een pasgeborene/kind met instabiele vitale functies MK-FO-6-NA Edit Destroy
Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) AZ-FO-3 Edit Destroy
Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) AZ-FO-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager AZ-FO-6 Edit Destroy
Zorg verlenen aan de instabiele invasief beademde zorgvrager (IC) AZ-IC-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctievervangende therapie (IC) AZ-IC-3 Edit Destroy
Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) AZ-FO-2 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning (FO) AZ-FO-10 Edit Destroy
Zorgdragen voor Post Intensive Care nazorg (IC) AZ-IC-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager bij orgaantransplantatie (IC) AZ-IC-5 Edit Destroy
Zorgdragen voor de initiële benadering van een zorgvrager en/of consultatieve functies buiten de eigen unit AZ-IC-6 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep AZ-FO-12 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring AZ-FO-13 Edit Destroy
Hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager op de IC (IC) AZ-IC-2 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager op de SEH AZ-SEH-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een niet-vitaal bedreigd kind (0-18 jaar) AZ-SEH-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een niet vitaal bedreigd kind of een volwassen zorgvrager na trauma AZ-SEH-3 Edit Destroy
Zorgdragen voor de opvang van een vitaal bedreigd kind AZ-FO-8 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager na een neurochirurgische ingreep AZ-FO-9 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest AZ-FO-11 Edit Destroy
Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting AZ-FO-7 Edit Destroy
Zorg verlenen aan vitaal bedreigd kind of een volwassen zorgvrager na (poly)trauma AZ-SEH-4 Edit Destroy
Zelfstandig uitvoeren van triage AZ-SEH-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan de preoperatieve zorgvrager en assisteren bij (loco) regionale anesthesie technieken AZ-REC-1 Edit Destroy
Postoperatieve zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager AZ-REC-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een laag complex postoperatief kind (1-18 jaar) op de recovery AZ-REC-3 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen)zorgvrager op de recovery AZ-REC-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een midden complex postoperatief kind van 0 tot 18 jaar op de recovery AZ-REC-5 Edit Destroy
Zorg verlenen aan zorgvrager met (chronische) pijnklachten AZ-REC-6 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in de acute setting AZ-MC-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV) AZ-FO-5 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) thoracale pijnklachten AZ-CCU-1 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acuut) hartfalen AZ-CCU-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager voor en na percutane interventie AZ-CCU-4 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een zorgvrager met ventriculair hulpmiddel (VAD) AZ-CCU-5 Edit Destroy
Zorgdragen voor de eerste opvang van een zorgvrager met (acute) cardiale klachten op de EHH AZ-CCU-6 Edit Destroy
Assisteren bij de opvang van de pasgeborene met congenitale afwijkingen MK-OBS-7 Edit Destroy
Zorg verlenen aan en bewaken van de vitale functies van de obstetrische zorgvrager met een bewakingsmonitor MK-OBS-8 Edit Destroy
Begeleiden, continueren en coördineren van (langdurige) zorg voor de zorgvrager i.k.v. consult of casemanagement LZ-FO-7-NA Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder algehele anesthesie MO-AM-7 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) ritme- en geleidingsstoornissen AZ-CCU-3 Edit Destroy
Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of het kind met een oncologische aandoening in de behandelfase LZ-FO-4 Edit Destroy
Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager of het kind met een hemato-oncologische aandoening met een hooggespecialiseerde behandeling LZ-FO-5 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager met een onverwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg MO-AM-19 Edit Destroy
Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase LZ-FO-1 Edit Destroy
Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase LZ-FO-2 Edit Destroy
Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten) registratiesysteem MO-OA-MOZ-3 Edit Destroy
Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in laagcomplexe zorgsituaties MO-AM-8 Edit Destroy
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor middencomplexe anesthesiologische zorg MO-AM-10 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager met een verwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg MO-AM-11 Edit Destroy
Transporteren van de zorgvrager in middencomplexe anesthesiologische zorgsituaties MO-AM-12 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe anesthesiologische zorg MO-AM-13 Edit Destroy
Regie voeren over anesthesiologische zorg op de OK gedurende de dag MO-AM-14 Edit Destroy
Transporteren van de zorgvrager in hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties MO-AM-20 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe anesthesiologische zorg MO-AM-23 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische perioperatieve zorg bij een sectio caesarea MO-AM-24 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC MO-AM-25 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in acute situaties MO-AM-26 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 1-18 jaar zonder comorbiditeiten MO-AM-27 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van midden- of hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 1-18 jaar MO-AM-30 Edit Destroy
Uitvoeren van taken als onderdeel van een reanimatieteam MO-AM-32 Edit Destroy
Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg binnen en buiten het OKC MO-AM-33 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-1 jaar MO-AM-29 Edit Destroy
Opvangen en begeleiden van de zorgvrager en zijn naasten/begeleider MO-FO-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met instabiele vitale functies, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering en/of overname vitale functies noodzakelijk is, kortdurend tot overplaatsing naar IC MK-HC-IC-K-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies bewaakt worden en één vitaal orgaan systeem intensief ondersteund wordt MK-HC-IC-K-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met een tracheacanule of neuskap al dan niet intermitterend/chronisch beademd MK-HC-IC-K-3 Edit Destroy
Complexe zorg verlenen aan een kind met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden, reagerend op de geboden therapie MK-IC-K-1 Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een kind met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden, onvoldoende/niet reagerend op de geboden therapie MK-IC-K-2 Edit Destroy
Midden- tot hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvragen met (acute) cardiale klachten op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar AZ-opleiding-EHLH-1 Edit Destroy
Midden- tot hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met acuut of chronisch hartfalen op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar AZ-opleiding-EHLH-2 Edit Destroy
Midden- tot hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) ritme en geleidingsstoornissen op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar AZ-opleiding-EHLH-3 Edit Destroy
Hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acuut) pulmonale aandoeningen op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar AZ-opleiding-EHLH-4 Edit Destroy
In de eerste 48-72 uur van een acute ziekenhuisopname kort-cyclische zorg verlenen aan meerdere zorgvragers met een acuut gezondheidsprobleem. AZ-AOA-1 Edit Destroy
Bekleden van een spilfunctie op afdelings- en instellingsniveau door middel van het coördineren, organiseren en multidisciplinair afstemmen van de totale zorg op de acute opname afdeling. AZ-AOA-2 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene waarbij vitale functie(s) geobserveerd, bewaakt en kortdurend ondersteund worden MK-HC-IC-N-1 (landelijk) Edit Destroy
Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering van ondersteunende therapie en/of overname vitale functie(s) noodzakelijk is MK-HC-IC-N-2 (landelijk) Edit Destroy
Zorg verlenen aan een vitaal-bedreigde pasgeborene bij wie vitale functie(s) langer dan 24 uur bewaakt en ondersteund worden, reagerend op de geboden therapie MK-HC-IC-N-3 (landelijk) Edit Destroy
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een pasgeborene met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden MK-IC-N-2 (landelijk) Edit Destroy
Coördinerenn en uitvoeren van hoogcomplexe specialistische anesthesiologische zorg MO-AM-31 Edit Destroy
Complexe zorg verlenen aan een pasgeborene, op de NICU, met vitaal bedreigde functies die ondersteund en of overgenomen worden, reagerend op de geboden therapie MK-IC-N-1 (landelijk) Edit Destroy
Het uitvoeren van basis gips- en verbandtechnieken aan het steun- en bewegingsapparaat van de bovenste- en onderste extremiteit in laag complexe situaties MO-GVM-1 Edit Destroy
Behandeling van een volwassen zorgvrager met een aandoening en/ of letsel aan het steun- en bewegingsapparaat van de bovenste extremiteit MO-GVM-2 Edit Destroy
Behandeling van een volwassen zorgvrager met een aandoening en/ of letsel aan het steun- en bewegingsapparaat van de onderste extremiteit MO-GVM-3 Edit Destroy
Behandeling van een kind met een aandoening en/of letsel aan het steun- en bewegingsapparaat (0 – 18 jaar) MO-GVM-4 Edit Destroy
Behandeling van een zorgvrager met een primair en/of secundair genezende wond MO-GVM-5 Edit Destroy
Behandeling van een oudere of kwetsbare zorgvrager met een chronische aandoening van het steun- en bewegingsapparaat MO-GVM-6 Edit Destroy
Behandeling van een kind met een specifieke aandoening van het steun- en bewegingsapparaat (0- 18 jaar) MO-GVM-7 Edit Destroy
Behandeling van een zorgvrager met een letsel van het steun- en bewegingsapparaat door middel van een verkort trauma traject MO-GVM-8 Edit Destroy
Uitvoeren van surveillance en alarmeren bij afwijkingen MO-DI-1 Edit Destroy
Gevraagd en ongevraagd protocollair adviseren MO-DI-2 Edit Destroy
Gevraagd en ongevraagd niet protocollair adviseren MO-DI-3 Edit Destroy
Ontwikkelen, implementeren, toetsen, evalueren en bijstellen van infectiepreventiebeleid MO-DI-4 Edit Destroy
Coördineren en uitvoeren van taken bij een (mogelijke) verheffing/uitbraak MO-DI-5 Edit Destroy
Ontwikkelen en geven van scholing en voorlichting aan diverse doelgroepen MO-DI-6 Edit Destroy
Bewaken van de zorgvrager tijdens en na endoscopie LZ-END-1 Edit Destroy
Begeleiden van de zorgvrager voor, tijdens en na endoscopie LZ-END-2 Edit Destroy
Begeleiden en monitoren van de zorgvrager tijdens en na endoscopisch longonderzoek LZ-END-6 Edit Destroy
Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek (BAZ) AZ-FO-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind met een laag- en midden complexe zorgvraag MK-KIN-1 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een kind dat een chirurgische ingreep ondergaat met een laag- en midden complexe zorgvraag MK-KIN-2 Edit Destroy
Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of het kind met een oncologische aandoening in de diagnostische fase LZ-FO-3 Edit Destroy
Zorgdragen voor de zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies LZ-FO-6 Edit Destroy
Transporteren van de zorgvrager in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties MO-AM-3 Edit Destroy
Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg MO-OA-MOZ-4 Edit Destroy
Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties MO-OA-MOZ-5 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties MO-OA-MOZ-6 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties MO-OA-MOZ-7 Edit Destroy
Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties MO-OA-MOZ-8 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties MO-OA-1 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties MO-OA-2 Edit Destroy
Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag in laag- en middencomplexe zorg MO-OA-3 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende zorgsituaties MO-OA-4 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende zorgsituaties MO-OA-5 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij een interventie behandeling bij de zorgvrager binnen en buiten het OKC MO-OA-7 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij een interventie behandeling bij de zorgvrager binnen en buiten het OKC MO-OA-8 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen MO-OA-9 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen MO-OA-10 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij specialistische, hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg MO-OA-11 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg MO-OA-12 Edit Destroy
Dagcoördinatie uitvoeren over operatieve zorg binnen en buiten het OKC MO-OA-6 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe electieve zorgsituaties met planbaar verloop MO-MOZ-1 Edit Destroy
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe electieve zorgsituaties met planbaar verloop MO-MOZ-2 Edit Destroy
Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag in laag- en in electieve en planbare middencomplexe zorg MO-MOZ-3 Edit Destroy
Zorg verlenen aan een instabiel vitaal bedreigd kind met een oncologische aandoening (onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering en/of overname vitale functies noodzakelijk is) MK-KO-1 Edit Destroy
New Epa