Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind met instabiele vitale functies waarvoor overname vitale functies noodzakelijk is met de ECMO/ECLS therapie

Code

MK-FO-5-NA

Type

specifiek

Omschrijving

Het betreft:
● Kind van 0-18 jaar (waaronder pasgeborene met een zwangerschapsduur van > 34 weken en gewicht
van 2 kg) waarbij de vitale functies instabiel blijven ondanks geboden therapie
● Het kind kan respiratoir ondersteund worden met behulp van invasieve beademing gedurende de
therapie

Beperkingen:
● Pasgeborene met een zwangerschapsduur < dan 34 weken en/ of een gewicht < 2 kg

Specificaties:
● De pasgeborene aan de ECLS kan door een gediplomeerd ICN- en /of ICK-verpleegkundige verzorgd
worden
● Het kind aan de ECLS kan door een gediplomeerd ICK-verpleegkundige verzorgd worden

De activiteit omvat

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

Vaardigheden

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Edit | Back to EPA index