EPA register

Het EPA register maakt werk van het transparant maken van alle door professionals behaalde EPA’s, de uitwisseling van behaalde EPA’s tussen portfolio’s en instellingen en het bevorderen van de doelstellingen van CZO Flex Level om professionals sneller en flexibeler inzetbaar te maken.

Het EPA register is er voor de professional, om zijn eigen persoonlijke EPA-register te hebben tijdens de hele loopbaan, voor de zorginstelling om met het EPA register te koppelen en hiermee inzicht te krijgen in de (eerder) behaalde EPA’s het personeel om zo de bedrijfsvoering en inzetbaarheid te optimaliseren, voor de opleider om het curriculum en de EPA’s op te halen maar ook de behaalde EPA’s weer terug te geven zodat deze weer kunnen terugvloeien voor de professional maar ook voor de zorginstelling en voor de makers van de portfolio’s en LMS-omgevingen biedt het EPA register de mogelijkheid om ook de eigen systemen te connecteren om zo een nog betere dienstverlening te leveren voor de klant.

Het EPA register zelf bevat een gestandaardiseerde database van alle curricula, EPA’s en niveaus zoals opgesteld binnen CZO Flex Level. Deze database wordt actueel gehouden zodat opleiders en zorgorganisaties deze kunnen gebruiken om hun eigen systemen mee te synchroniseren en geen werk hebben aan het inrichten van de opleidingen. Ook bevat het register de data van alle behaalde EPA (niveaus) per zorgprofessional en de gegevens van de aangesloten zorgorganisaties en opleiders.

Het EPA register is in eerste instantie bedoeld voor de vernieuwde zorgopleidingen die ontwikkeld zijn via CZO Flex Level voor de verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Op een later moment zal het register ook voor medici beschikbaar komen.

Meld je aan

student icon

als professional

Heb je toegang tot je persoonlijke EPA-register met inzicht in alle behaalde EPA’s en niveaus die je tijdens je loopbaan verzameld hebt.

zorginstelling icon

als zorginstelling

Krijg je inzicht in de behaalde EPA’s van jouw medewerkers en kun je opleidingen synchroniseren met je eigen portfolio/LMS systeem.

opleider icon

als opleider

Kun je de inrichting van de opleidingen ophalen uit het register en de behaalde EPA’s van studenten terugsturen naar het EPA-register.

developer icon

als developer

Kun je documentatie vinden om je eigen portfolio ook te connecten met het EPA register en zo ook jouw klanten hun EPA’s te laten delen.

Opleidingen