AZ opleiding MC (2022)

Code Titel
AZ-FO-1 Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-2 Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-3 Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-4 Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV) Verwijder van opleiding
AZ-FO-7 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting Verwijder van opleiding
AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest Verwijder van opleiding
AZ-MC-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in de acute setting Verwijder van opleiding
AZ-FO-9 Zorg verlenen aan een zorgvrager na een neurochirurgische ingreep Verwijder van opleiding
AZ-FO-12 Zorg verlenen aan een zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep Verwijder van opleiding
Opleiding wijzigen | Terug naar overzicht