Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ)

Code

AZ-FO-4

Type

basis

Omschrijving

Dit is een Functie-overstijgende EPA voor de Basis Acute Zorg.
Het betreft de totale zorg aan de zorgvrager in de midden complexe zorgsituatie binnen de
acute sector. De zorgvrager is stabiel, waarbij één of meerdere vitale functies van de zorgdrager worden
ondersteund. De zorgvrager reageert goed op de ingestelde therapie.
Andere kenmerken die de zorgsituatie midden complex maken:
● Er is een kans op risicovolle complicaties, maar deze liggen niet in de lijn der verwachtingen
● Actuele aandoeningen (somatisch, sociaal en/of psychisch) kunnen van invloed zijn op de stabiliteit
● Er zijn maximaal twee specialismen/ketenpartners als hoofdbehandelaar betrokken bij de directe zorg
● De zorgvrager kan veranderingen beperkt signaleren en/of hierop verminderd adequaat reageren
(cognitieve beperking, fysieke beperking)
● Er zijn meerdere verpleegtechnische interventies nodig
● Communicatie met zorgvrager en/of naasten is bemoeilijkt door uiteenlopende factoren (bijv. oplopende
emoties, taalbarrière, culturele achtergrond)

De activiteit omvat

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

Vaardigheden

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Edit | Back to EPA index