Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ)

Code

AZ-FO-2

Type

basis

Omschrijving

Dit is een Functie-overstijgende EPA voor de Basis Acute Zorg.
Het betreft de methodische benadering van een zorgvrager, waarbij de (eerste) beoordeling en de
noodzakelijke interventies centraal staan. Uitgangspunt is de zorgvrager met een laag of midden complexe
zorgvraag. Echter ook het herkennen van de hoog complexe zorgvrager en hier (tijdig) ondersteuning bij
vragen.
De activiteit omvat:
● Verzamelen van relevante gegevens (zoals overdracht, anamnese, monitoring, lichamelijk onderzoek)
● Benaderen van de (spoed)situatie (ABCDE-methodiek)
● Herkennen van een acuut bedreigde zorgvrager
● Analyseren en interpreteren van de gegevens
● Bewaken van de gezondheidstoestand van de zorgvrager
● Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose
● Prioriteren en coördineren van verpleegkundige (acute) zorg
● Uitvoeren van interventies en zo nodig bijstellen
● Samenwerken met collega’s en andere zorgverleners; waar nodig (tijdig) inschakelen van hulp
● Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten
● Evalueren en rapporteren van resultaten

De activiteit omvat

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

Vaardigheden

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Edit | Back to EPA index