Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ)

Code

AZ-FO-3

Type

basis

Omschrijving

Dit is een Functie-overstijgende EPA voor de Basis Acute Zorg.
Het betreft de totale zorg aan de zorgvrager in de laag complexe zorgsituatie binnen de acute
sector. Het gaat om een stabiele zorgsituatie die nauwelijks wisselt en in hoge mate
voorspelbaar en planbaar is. De vitale functies van de zorgvrager worden geobserveerd en
gemonitord. De kans op een risicovolle situatie is gering, er zijn geen nieuwe klachten en
verschijnselen dan de reeds bestaande te verwachten.

De activiteit omvat

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

Vaardigheden

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Edit | Back to EPA index