Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek (BAZ)

Code

AZ-FO-1

Type

basis

Omschrijving

Dit is een Functie-overstijgende EPA voor de Basis Acute Zorg.
Het betreft het inrichten en onderhouden van een schone, veilige, efficiënte en effectieve werkomgeving om
zorg te kunnen verlenen aan de zorgvrager binnen de acute setting.

De activiteit omvat

 ● Creëren van een veilige en efficiënte werkplek
● Controleren en aanvullen van materialen en medicatie
● Controleren van de medische apparatuur
● Controleren van de communicatiemiddelen (indien van toepassing)
● Aanvullen dan wel melden van een onvolledige inventarisatie
● Verhelpen dan wel melden van storingen
● Toepassen van werkplekmanagement
● Opstarten en controleren van het EPD (indien van toepassing)
● Reinigen van de werkplek /toepassen van hygiëne richtlijnen 

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

Vaardigheden

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Edit | Back to EPA index