Ambulance Verpleegkundige

Code Titel
AZ-AMB-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan de extramurale zorgvrager Verwijder van opleiding
AZ-AMB-2 Continueren van het zorgproces tijdens transport Verwijder van opleiding
AZ-AMB-3 Borgen van de continuïteit van zorg binnen de keten Verwijder van opleiding
AZ-AMB-4 Organiseren en coördineren van het hulpverleningsproces bij meerdere zorgvragers Verwijder van opleiding
Opleiding wijzigen | Terug naar overzicht