MO opleiding AM (2023)

Code Titel
AZ-FO-1 Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek (BAZ) Verwijder van opleiding
MO-FO-1 Opvangen en begeleiden van de zorgvrager en zijn naasten/begeleider Verwijder van opleiding
AZ-FO-2 Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
MO-AM-3 Transporteren van de zorgvrager in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-AM-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-AM-5 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager Verwijder van opleiding
MO-AM-6 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder locoregionale anesthesie Verwijder van opleiding
MO-AM-7 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder algehele anesthesie Verwijder van opleiding
MO-AM-8 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in laagcomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
AZ-FO-3 Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
MO-AM-10 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor middencomplexe anesthesiologische zorg Verwijder van opleiding
MO-AM-11 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager met een verwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg Verwijder van opleiding
MO-AM-12 Transporteren van de zorgvrager in middencomplexe anesthesiologische zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-AM-13 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe anesthesiologische zorg Verwijder van opleiding
MO-AM-14 Regie voeren over anesthesiologische zorg op de OK gedurende de dag Verwijder van opleiding
AZ-FO-4 Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-REC-1 Zorg verlenen aan de preoperatieve zorgvrager en assisteren bij (loco) regionale anesthesie technieken Verwijder van opleiding
AZ-REC-2 Postoperatieve zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager Verwijder van opleiding
MO-FO-2 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires Verwijder van opleiding
AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest Verwijder van opleiding
MO-AM-19 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager met een onverwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg Verwijder van opleiding
MO-AM-20 Transporteren van de zorgvrager in hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Verwijder van opleiding
AZ-FO-6 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager Verwijder van opleiding
AZ-REC-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen)zorgvrager op de recovery Verwijder van opleiding
MO-AM-23 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe anesthesiologische zorg Verwijder van opleiding
MO-AM-24 Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische perioperatieve zorg bij een sectio caesarea Verwijder van opleiding
MO-AM-25 Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC Verwijder van opleiding
MO-AM-26 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in acute situaties Verwijder van opleiding
MO-AM-27 Coördineren en uitvoeren anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 1-18 jaar zonder comorbiditeiten Verwijder van opleiding
AZ-REC-3 Zorg verlenen aan een laag complex postoperatief kind (1-18 jaar) op de recovery Verwijder van opleiding
MO-AM-29 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-1 jaar Verwijder van opleiding
MO-AM-30 Coördineren en uitvoeren van midden- of hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 1-18 jaar Verwijder van opleiding
MO-AM-31 Coördinerenn en uitvoeren van hoogcomplexe specialistische anesthesiologische zorg Verwijder van opleiding
MO-AM-32 Uitvoeren van taken als onderdeel van een reanimatieteam Verwijder van opleiding
MO-AM-33 Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg binnen en buiten het OKC Verwijder van opleiding
Opleiding wijzigen | Terug naar overzicht