AZ opleiding CCU (2022)

Code Titel
AZ-FO-1 Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-2 Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-3 Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-4 Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-CCU-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) thoracale pijnklachten Verwijder van opleiding
AZ-CCU-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acuut) hartfalen Verwijder van opleiding
AZ-CCU-3 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) ritme- en geleidingsstoornissen Verwijder van opleiding
AZ-CCU-4 Zorg verlenen aan een zorgvrager voor en na percutane interventie Verwijder van opleiding
AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest Verwijder van opleiding
AZ-FO-12 Zorg verlenen aan een zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep Verwijder van opleiding
AZ-FO-13 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring Verwijder van opleiding
AZ-FO-10 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning (FO) Verwijder van opleiding
AZ-CCU-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met ventriculair hulpmiddel (VAD) Verwijder van opleiding
AZ-CCU-6 Zorgdragen voor de eerste opvang van een zorgvrager met (acute) cardiale klachten op de EHH Verwijder van opleiding
Opleiding wijzigen | Terug naar overzicht