Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring

Code

AZ-FO-13

Type

specifiek

Omschrijving

Dit is een functie-overstijgende, specifieke EPA voor de IC en CCU.
Het betreft het verlenen van zorg met behulp van (non) invasieve monitoring van de hemodynamiek en
invasieve hartminuutvolume monitoring (zoals arteria pulmonalis catheter of transpulmonale thermodilutie).
De zorgvrager kenmerkt zich door een gezondheidstoestand die sterk wisselend en onvoorspelbaar is. De
zorgvrager verkeert in een toestand waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en waarbij
de ingestelde therapie frequent moet worden bijgesteld omdat de zorgvrager niet of onvoldoende reageert op
de therapie.

De activiteit omvat

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

Vaardigheden

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Edit | Back to EPA index