Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning (FO)

Code

AZ-FO-10

Type

specifiek

Omschrijving

Dit is een functie-overstijgende en specifieke EPA voor de IC en CCU.
Het betreft de zorg aan een ernstig zieke zorgvrager met long- en/of hartfalen en een sterk wisselende en
onvoorspelbare gezondheidstoestand. De zorgvrager verkeert in een toestand waarbij één of meerdere vitale
functies moeten worden ondersteund en/of overgenomen door middel van de volgende vormen van
mechanische ondersteuning:
● Mechanische ondersteuning linker ventrikel (zoals Intra Aortale Ballon Pomp)
● Extra Corporele Life Support (ECLS)
De ingestelde therapie zal frequent worden bijgesteld op basis van de monitoring omdat de zorgvrager niet of
onvoldoende reageert op de therapie.
Het is een functie overstijgende specifieke EPA waarbij de ECLS nu nog voornamelijk op de IC wordt gezien. Op
de IC kan deze zorgvrager gelijktijdig worden beademd.

De activiteit omvat

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

Vaardigheden

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Edit | Back to EPA index