MO opleiding OA (tm 2022)

Code Titel
MO-opleiding-OA-1 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-2 Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-5 Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-6 Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-7 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-12 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-13 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende situaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-14 Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-15 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires binnen het OKC Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-16 Dagcoördinatie uitvoeren over operatieve zorg binnen en buiten het OKC Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-17 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen en buiten het OKC Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-18 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen en buiten het OKC Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-19 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-20 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-21 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg bij… Verwijder van opleiding
MO-opleiding-OA-22 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg bij… Verwijder van opleiding
Opleiding wijzigen | Terug naar overzicht