Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen en buiten het OKC

Code

MO-opleiding-OA-18

Type

specifiek

Omschrijving

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen, uitvoeren/delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij instrumenteel technische werkzaamheden op een hybride OK of interventieafdeling zoals interventie radiologie, interventie vaatchirurgie en interventie cardiologie/cardio thoracale interventie. 

De activiteit omvat

• Analyseren van instrumenteel technische/assisterende taken a.d.h.v. het operatiedagprogramma en de patiënt 
• Voorbereiden van de operatieprocedure 
• Opdekken van instrumententafels met specifieke instrumenten en materialen 
• Controleren van specialistische geavanceerde medische hulpmiddelen (geavanceerde voerdraden, endoprotheses, etc.) 
• Aangeven van specifieke instrumenten, materialen en implantaten 
• Inspelen op acuut veranderend operatieverloop en complicaties (bijvoorbeeld opdekken van instrumenten bij conversie, vragen om extra instrumentensets, etc.) 
• Delegeren van werkzaamheden aan de omloop bij acuut en veranderend operatieverloop en bij complicaties 
• Multidisciplinair communiceren over operatieverloop en bijbehorende werkzaamheden 

Beperkingen

 • Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-OA-13 is toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Operatieprotocollen t.a.v. interventiebehandelingen, converteren bij complicaties 
• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. hybride OK’s en interventiebehandelkamers 
• Instrumentenleer (benaming, doel, functie, werkwijze van bijvoorbeeld vaatinstrumentarium) 
• Afdekprincipes van röntgenapparatuur 
• Werkwijze bij verschillende soorten endovasculaire implantaten 
• Medische techniek van specialistische medische geavanceerde medische hulpmiddelen op een hybride OK en interventiebehandelkamer 

Vaardigheden

• Verzamelen van materialen afgestemd op het programma/ patiënt voor interventiebehandelingen 
• Opdekken van specifiek instrumentarium en specialistische medische hulpmiddelen op basis van interventiebehandelingen 
• Prioriteiten stellen en handelen bij acute en veranderende situaties tijdens interventiebehandelingen 
• Klinisch redeneren m.b.t. interventiebehandelingen en complicaties 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
Edit | Back to EPA index