Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties

Code

MO-opleiding-OA-9

Type

kern

Omschrijving

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/ plannen, uitvoeren/ delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij het omlopen in middencomplexe zorgsituaties. 

De activiteit omvat

 • Analyseren van de omloopwerkzaamheden a.d.h.v. het operatiedagprogramma/ patiënt 
• Bedrijfsklaar maken van de OK, klaarzetten en controleren van geavanceerde medische hulpmiddelen 
• Voorbereiden en controleren van de OK-tafel voor buik- en zijligging 
• Overtillen en positioneren van de patiënt op de OK-tafel in buik- en zijligging 
• Participeren in en proactief vragen stellen tijdens perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten 
• Begeleiden en opvangen van patiënten en naasten 
• Steriel openen en aangeven van basis en geavanceerde medische hulpmiddelen 
• Bevestigen van de diathermieplaat afgestemd op de operatie en patiënt 
• Opstellen, instellen, aansluiten en bedienen van basis- en geavanceerde apparatuur 
• Verzorgen en registreren van enkel- en meervoudige preparaten en preparaten voor (cito)onderzoek in (patiënten) registratiesysteem 
• Volgen van en inspelen/anticiperen op het operatieverloop 
• Uitvoeren van de telprocedures IGDH op basis van operatieverloop 
• In kaart brengen van bloedverlies 
• Communiceren met andere disciplines op de OK (CSA, dagcoördinator/dagplanner, anesthesie, röntgen, etc.) 
• Verzorgen van de operatiewond en van (basis en geavanceerde) drains en drainagesystemen 
• Transporteren van de patiënt van holding naar OK/OK naar verkoever
• Regie nemen op een OK 

Beperkingen

 • Deze EPA heeft betrekking op middencomplexe zorgsituaties, zoals beschreven in de complexiteitstabel
 • Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-OA- 8 is toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Klinisch redeneren m.b.t. middencomplexe zorgsituaties 
• Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de middencomplexe anesthesiologische zorgcategorie 
• Operatieprotocollen m.b.t. middencomplexe operaties, ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. omgaan met geavanceerde medische apparatuur, registratiesystemen, positioneren 
• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij middencomplexe zorgsituaties 
• Operatieve zorg en technieken m.b.t. operatieverloop, medische hulpmiddelen m.b.t. middencomplexe operatieve zorgsituaties 
• Medische techniek van geavanceerde medische hulpmiddelen 
• Telprocedure bij bewust afwijken van protocol 

Vaardigheden

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ patiënt voor een middencomplexe zorgsituatie 
• Testen geavanceerde apparatuur en interpreteren van testgegevens en communiceren en handelen bij disfunctioneren en/of gebreken 
• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop en initiatief nemen op basis daarvan handelen 
• Communiceren en signaleren van onzorgvuldigheden tijdens het positioneren en controleren van de positie van de patiënt in rug-, steensnede-, buik- en zijligging om complicaties te voorkomen 
• Signaleren noodzaak tot wegen van gazen 
• Uitvoeren van dubbelcheck en aangeven van implantaten 

Gedrag

• Proactief vragen stellen tijdens perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten m.b.t middencomplexe zorgsituaties 
• Prioriteiten stellen bij het openen en aangeven van steriele medisch hulpmiddelen, aansluiten van basis en geavanceerde apparatuur 
• Registeren van implantaten in (patiënten)registratiesysteem 
• Initiatief nemen en prioriteiten stellen tijdens het (veranderd) operatieverloop en gemotiveerd afwijken van het protocol en vastgestelde procedures 
• Initiatief nemen door hulp in te roepen en taken over te dragen bij het optreden van complicaties
• Aanspreken van collega’s op onzorgvuldigheden (t.a.v. hygiëne-en kledingvoorschriften en steriliteitsprincipes) 

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 15 maanden na de start van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index