Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties

Code

MO-opleiding-OA-7

Type

kern

Omschrijving

Het betreft het verzorgen van patiëntmateriaal voor de patiënt zelf, voor bacteriologisch/pathologisch/histologisch onderzoek, en het verzorgen van preparaten voor onderzoek voor (spoed)operaties. 

De activiteit omvat

• Aannemen van patiëntmateriaal en in de verpakking plaatsen (al dan niet met fixatiemedium afgestemd op het preparaat) 
• Verpakkingsmateriaal voorzien van patiëntgegevens 
• Documenteren en registreren van preparaten (herkomst, markeringen, links/rechts, etc.) 
• Administratie bijhouden m.b.t. afgifte patiëntmateriaal (formulieren, stickering, meerdere preparaten) 
• Aanvraag voor een onderzoek doen en dictaat verwerken van de operateur in het (patiënten) registratiesysteem 
• Controleren (dubbelcheck uitvoeren) van afgenomen patiëntmateriaal, aanvraag, patiëntgegevens 
• Versturen van patiëntmateriaal naar laboratoria en registreren van afgifte of meegeven aan de patiënt 

Beperkingen

 • Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-OA-4, 5 zijn toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Aard en doel verschillende soorten onderzoek (bacteriologie, pathologie, histologie) 
• Afdelingsprotocollen over preparaatverzorging; zowel bij geplande als spoedoperaties 
• Aard en functie verschillende verpakkingsmaterialen 
• Aard en functie verschillende fixatiemediums (droog, vloeistof, stikstof, vacuüm, opgespeld etc.) 

Vaardigheden

• Verpakkingsmateriaal en fixatiemedium kiezen op basis van patiëntenmateriaal 
• Invoeren van de aanvraag en dictaat voor onderzoek 

Gedrag

• Actief vragen om dubbelcheck en uitvoeren van de dubbelcheck bij de preparaataanvraag, patiëntgegevens met het preparaat en sticker 
• Helder communiceren (luisteren, noteren, doorvragen) met het operatieteam 
• Inschatten of notities gemaakt moeten worden over de preparaten 

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 6 maanden na de start van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index