Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen

Code

MO-opleiding-OA-20

Type

specifiek

Omschrijving

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen, uitvoeren/delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren en instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische kinderchirurgie. 

De activiteit omvat

• Analyseren van instrumenteel technische taken a.d.h.v. het operatiedagprogramma/ kind m.b.t specialistische kinderchirurgische operatieve zorg 
• Voorbereiden van de operatieprocedure 
• Opdekken van instrumententafels met instrumenten en materialen 
• Controleren van specifieke instrumenten en materialen (geavanceerde disposables) op kwantiteit en kwaliteit 
• Aangeven van specifieke instrumenten, materialen (disposables) en implantaten 
• Inspelen op acuut veranderend operatieverloop en complicaties 
• Delegeren van werkzaamheden aan de omloop in acuut en veranderend operatieverloop en complicaties 
• Communiceren met het operatieteam 
• Uitvoeren van telprocedures IGDH 

Beperkingen

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer MO-OA-10 en 12 zijn toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Anatomie, fysiologie en (meest voorkomende) pathologie bij kinderen 
• Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bij kinderen 
• Operatieprotocollen, ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. specialistische kinderchirurgie 
• Medische techniek van geavanceerde medische hulpmiddelen bij specialistische kinderchirurgie 
• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij specialistische kinderchirurgie 
• Instrumentenleer kinderchirurgie (benaming, doel, functie, werkwijze) 
• Medische hulpmiddelen bij specialistische kinderchirurgie 
• Proces klinisch redeneren m.b.t. specialistische kinderchirurgie 

Vaardigheden

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ kind m.b.t specialistische kinderchirurgische operatieve zorg 
• Opdekken van specifieke instrumenten en medische hulpmiddelen bij specialistische kinderchirurgische operatieve zorg 
• Desinfecteren en afdekken bij specialistische kinderchirurgische operatieve zorg  
• Ongevraagd aangeven en alternatieven aanbieden van specifieke instrumenten en materialen bij specialistische kinderchirurgische operatieve zorg 
• Prioriteiten stellen en handelen bij acute en veranderende peroperatieve zorgsituaties bij specialistische kinderchirurgische operatieve zorg
• Communiceren en centraal stellen van het kind en empathie en respect tonen naar ouders/begeleiders 
• Klinisch redeneren m.b.t specialistische kinderchirurgie 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
Edit | Back to EPA index