AZ opleiding MC (2021)

Code Titel
baz-1 Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting Verwijder van opleiding
baz-2 Zorgdragen voor de eerste Initiële opvang van een zorgvrager binnen de acute setting Verwijder van opleiding
baz-3 De laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting Verwijder van opleiding
baz-4 De midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting Verwijder van opleiding
baz-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS). Verwijder van opleiding
AZ-opleiding-MC-1 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV) Verwijder van opleiding
AZ-opleiding-MC-2 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting Verwijder van opleiding
AZ-opleiding-MC-3 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in de acute setting Verwijder van opleiding
AZ-opleiding-MC-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met een neurologische- of neurochirurgische aandoening Verwijder van opleiding
AZ-opleiding-MC-5 Zorg verlenen aan zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep Verwijder van opleiding
Opleiding wijzigen | Terug naar overzicht