MO opleiding AM

Code Titel
MO-opleiding-AM-1 Bedrijfsklaar maken van de OK voor anesthesiologische zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-2 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor basis anesthesiologische zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-4 Aansluiten en bedienen van monitoring, en interpreteren van vitale parameters van patiënten in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-5 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-6 Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-7 Transporteren van patiënten in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-8 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij patiënten Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-9 Coördineren en uitvoeren van luchtweg management bij patiënten met een verwachte of onverwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-10 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder locoregionale anesthesie Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-11 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder algehele anesthesie Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-12 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij patiënten in de laagcomplexe zorgcategorie Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-13 Regie voeren over anesthesiologische zorg op de OK gedurende de dag Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-14 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor geavanceerde anesthesiologische zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-15 Aansluiten en bedienen van geavanceerde monitoring, en interpreteren van vitale parameters van patiënten in midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-16 Transporteren van patiënten in midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-17 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe anesthesiologische zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-18 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe anesthesiologische zorg Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-19 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij patiënten in midden- en hoogcomplexe zorgsituaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-20 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij patiënten in acute situaties Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-21 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij een sectio caesarea Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-22 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar zonder comorbiditeiten Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-23 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires binnen het OKC Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-24 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-25 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-26 Coördineren en uitvoeren van midden- of hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-27 Coördineren van zorg en uitvoeren van specialistische anesthesiologische zorg bij… Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-28 Uitvoeren van taken als onderdeel van een reanimatieteam Verwijder van opleiding
MO-opleiding-AM-29 Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg binnen en buiten het OKC Verwijder van opleiding
Opleiding wijzigen | Terug naar overzicht