Uitvoeren van taken als onderdeel van een reanimatieteam

Code

MO-opleiding-AM-28

Type

specifiek

Omschrijving

Het betreft het uitvoeren van taken als teamlid van het reanimatieteam. 

De activiteit omvat

• Reanimeren volgens de richtlijnen van de NRR 
• Leiding nemen en delegeren van taken tijdens de reanimatie 
• Uitvoeren van luchtwegmanagement in een acute situatie 
• Verkrijgen van een veneuze/arteriële toegang 
• Toedienen van medicatie 
• Bediening van de defibrillator 
• Uitvoeren van Basic Life Support en Advanced Life Support 
• Transporteren van de plek van reanimatie naar betreffende afdeling (IC, CCU) 

Beperkingen

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer alle kern EPA’s MO-AM zijn toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Mogelijke veneuze toegangen inclusief botboor 
• Ziekenhuisprotocol m.b.t reanimeren 
• Richtlijnen m.b.t. reanimeren van de Nederlandse Reanimatie Raad 
• Werking medische apparatuur voor een reanimatie 
• Reanimatie gerelateerde medicatie 
• CRM en SBAR 

Vaardigheden

• Efficiënt communiceren met het reanimatieteam, anesthesioloog en het betrokken specialisme via CRM en SBARR 
• Delegeren van taken aan het reanimatieteam en derden 
• Combineren van taken en prioriteiten stellen in een reanimatiesetting 
• Werktempo aanpassen aan de situatie tijdens een reanimatie 
• Inbrengen van canule voor een mogelijk zeer lastige veneuze/arteriële toegang 
• Stressbestendig communiceren en handelen tijdens een reanimatie 
• Adequaat handelen op een onbekende locatie met evt. minder faciliteiten (zoals geen zuigapparatuur of zuurstof aanwezig) 
• Overzicht houden in een acute situatie 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
Edit | Back to EPA index