Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires binnen het OKC

Code

MO-opleiding-AM-23

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

Werkbegeleiding van studenten (OA, MOZ en AM):
• Bespreken en bijsturen van de leerdoelen
• Observeren van de student
• Beoordelen of de student zijn leerdoelen heeft behaald
• Stimuleren en bijsturen van de student in zijn eigen leerproces
• Creëren van veilig leerklimaat
• Feedback geven en ontvangen
• Vragen stellen en beantwoorden
• Uitleg geven over ingreep en handelingen die een anesthesiemedewerker moet uitvoeren
• Handelingen/vaardigheden voordoen aan de student
• Opkomen voor de studenten in situaties van (dreigende) onheuse bejegening
• Evalueren/beoordelen van het leerproces met de student

Stagebegeleiding van stagiaires (bijv. verpleegkundige):
• Kennis maken met de professional of gast in kwestie 
• Uitleg geven van de algemeen geldende regels op het OKC (zoals: hygiëne- en kledingvoorschriften, steriliteitsprincipes, AVG, omgangsnormen op de OK etc.) 
• Eventuele vragen beantwoorden 
• Uitleg geven over de operatieprocedure en de daarbij behorende anesthesie procedure 

Beperkingen

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA EP MO-AM-13 is toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Feedbackregels 
• Leerklimaat 
• Verschillen in leerbehoeften/leervoorkeuren tussen studenten 
• Opleidingsvarianten 
• Opleidingseisen en -leerdoelen 
• Vaardigheden en gedrag van lerende 
• Instructie- en begeleidingstechnieken 
• Afdelingsbeoordelingssystematiek 
• Juridische aspecten van werken in een opleidingssituatie 

Vaardigheden

• Geven en ontvangen van feedback en feedforward 
• Luisteren naar student en stimuleren van het leerproces 
• Aansluiten bij en afstemmen op leerbehoeften, leervoorkeuren en ontwikkelingsniveau (bijv. fouten mogen maken mag) 
• Empathisch reageren 
• Uitleg geven 
• Reflecteren op eigen leer- en begeleidingsvoorkeuren 
• Begeleiden bij klinisch redeneren 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 1 à 2 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index