Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg binnen en buiten het OKC

Code

MO-opleiding-AM-29

Type

specifiek

Omschrijving

Het betreft het coördineren van het operatieprogramma van het OKC m.b.t de rol van de anesthesiemedewerkers gedurende de dag en uitvoeren van de daarbij de behorende taken. 

De activiteit omvat

• Communiceren met de programmacoördinator, leidinggevenden, röntgen en andere afdelingen over het operatieprogramma 
• Doorgeven van (eventuele) wijzigingen van het operatiedagprogramma aan het anesthesieteam 
• Inventariseren van de personele bezetting en anticiperen/reageren op wijzigingen/beperkingen 
• Verloop van het operatieprogramma volgen en reageren op knelpunten 
• Coördineren en faciliteren van aflos 

Beperkingen

• Tot deze activiteit behoren niet de taken van de programmacoördinator (deze stelt het dagprogramma op en communiceert met bureau opname, specialisten voor spoedopnames etc.) 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Ziekenhuis- en afdelingsafspraken m.b.t. samenstelling en opbouw operatiedagprogramma, bureau opname 
• Afdelingsafspraken m.b.t. personele bezetting en expertise 

Vaardigheden

• Multidisciplinair communiceren (t.a.v. voortgang operatiedagprogramma van het OKC) 
• Anticiperen op veranderingen van het operatiedagprogramma van het OKC 
• Aflosschema maken en uitvoeren 
• Delegeren van taken en verantwoordelijkheden aan anesthesiemedewerker 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
Edit | Back to EPA index