Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij een sectio caesarea

Code

MO-opleiding-AM-21

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem voor anesthesiologische zorg a.d.h.v. het operatieprogramma/ de patiënt
• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis en geavanceerde medische hulpmiddelen (klaarzetten van de sectiokar, controle van benodigde apparatuur en aanwezigheid van instrumenten voor het opvangen van het pasgeboren kind)
• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur
• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud, expiratiedatum en materialen
• Klaarleggen van de specifieke obstetrische anesthesiologische benodigdheden en medicatie
• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens • Transporteren van de patiënt en begeleiden van de partner of begeleider naar de operatiekamer
• Participeren in en interpreteren van perioperatieve overlegmomenten en bijzonderheden bespreken met het team
• Begeleiden van patiënt, partner en/ of begeleider zowel fysiek als communicatief
• Aansluiten van basismonitoring
• Assisteren bij de (steriele) locoregionale anesthesiologische procedures (spinaal, optitreren van epiduraal)

Activiteiten bij algehele procedure
• Pre-oxygeneren voor de inleiding (als bij een spoed sectio caesarea overgegaan wordt op algehele anesthesie)
• Assisteren of uitvoeren van een Rapid Sequence Intubation (RSI)

Activiteiten bij zowel locoregionale als algehele anesthesie
• Assisteren of uitvoeren van de anesthesiologische procedure
• Positioneren van de patiënt, controle van de positie perioperatief en handelen bij afwijkingen
• Toepassen van left lateral tilt om druk op de vena cava te voorkomen
• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens locoregionale anesthesie of inleiding en perioperatief
• Regelen van warmtemanagement bij de patiënt, doormiddel van een patiënten verwarmingssysteem
• Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) registratiesysteem
• Verzorgen, verwerken, registreren en aanvragen van patiëntmateriaal (HB, kruisbloed, bloedproducten)
• In kaart brengen van vochtbalans (bloedverlies)
• Onderhouden van de anesthesie
• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK (operatieteam
• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en complicaties en daarbij meer op de voorgrond treden (zoals vocht toedienen en medicatie geven bij hypotensie, complicaties met locoregionale techniek, zoals relatief hoog blok zuurstof geven etc.)

Activiteit bij algehele procedure
• Voorbereiden van de uitleiding voor een niet nuchtere patiënt (hypnotica afbouwen, spierrelaxantia bepalen, postoperatieve pijnstilling bepalen etc.) wanneer algehele anesthesie is toegepast
• Assisteren bij de uitleiding (extubatie)

Activiteit bij zowel locoregionale als algehele anesthesie
• Regie voeren bij een acute situatie 
• Patiënt transporteren naar de verkoever 

Beperkingen

• Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg op buitenlocaties 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM 17 is toevertrouwd (voor een electieve sectio caesarea) en wanneer MO-AM-20 is toevertrouwd (voor een spoed sectio caesarea) 

Deze EPA wordt pas volledig afgerond indien de student deze in acute situaties heeft laten zien. In een eerder stadium kan de student deze EPA echter al in electieve situaties toevertrouwd krijgen. 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Anatomie, fysiologie en pathologie van de obstetrische patiënt 
• Afdelingsprotocollen m.b.t. anesthesiologische procedures bij sectio caesarea 
• Werking van specifieke medicatie bij de obstetrische patiënt (uterotonica, medicatie voor locoregionale anesthesie) 

Vaardigheden

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden (zoals specifieke medicatie, sectio kar met alle benodigdheden, alle spullen voor algehele anesthesie) 
• Helder communiceren met patiënt, de partner en de begeleider bij mogelijke acute situaties 
• Multidisciplinair communiceren 
• Initiatief nemen, prioriteiten stellen en handelen tijdens acute situaties 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 1½ jaar van het praktijkgedeelte de EPA voor een electieve sectio caesarea supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. De verwachting is dat de student in het laatste half jaar van het praktijkgedeelte de EPA voor een spoed sectio caesarea supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index