Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij patiënten in midden- en hoogcomplexe zorgsituaties

Code

MO-opleiding-AM-19

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

• Aansluiten van basis, geavanceerde en specifieke geavanceerde monitoring 
• Bewaken, monitoren en interpreteren van de vitale parameters van de patiënt (VAS, Aldrete, PONV) 
• Overdragen van de patiënt met een uitgebreide voorgeschiedenis die een mogelijk hoogcomplexe operatie ondergaat 
• Registreren van postoperatieve gegevens in (patiënten) registratiesysteem 
• Communiceren met de betrokken anesthesioloog en medisch specialiste 
• Toedienen van medicatie 

Beperkingen

• Deze EPA heeft betrekking op patiënten in de midden- en hoogcomplexe zorgcategorie, zoals beschreven in de complexiteitstabel

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-18 is toevertrouwd  

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Geavanceerde en specifiek geavanceerde anesthesiologische procedure en daarbij behorende postoperatieve zorg (was de patiënt nog nat bij het sluiten, bloedtransfusie etc.) 
• Operatieprocedures met de daarbij behorende postoperatieve zorg en mogelijke complicaties in midden- en hoogcomplexe zorgsituaties 
• Protocollen omtrent overdrachtsmomenten naar PACU/IC 
• Afdelingsprotocollen van de PACU en IC 

Vaardigheden

• Aansluiten en bedienen van basis, geavanceerde en specifiek geavanceerde monitoring 
• Registreren, monitoren en interpreteren van basis, geavanceerde en specifiek geavanceerde vitale parameters 
• Uitvoeren van isolatiemaatregelen en richtlijnen m.b.t. hygiëne en infectiepreventie 
• Anticiperen op potentiële veranderende situaties en (acute) complicaties 
• Methodisch handelen tijdens het aansluiten, registreren, monitoren van de basis, geavanceerde en specifiek geavanceerde vitale parameters • Prioriteiten stellen bij het leveren van midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorg 
• Patiënten instrueren, informeren en geruststellen binnen midden- tot hoogcomplexe zorgsituaties 
• Communicatie met andere disciplines (overdracht van de patiënt aan recovery, PACU en IC) 
• Werktempo aanpassen aan midden- tot hoogcomplexe zorgsituaties 
• Naleven van persoonlijke hygiëne- en kledingvoorschriften 
• Herkennen van en reageren op veranderende parameters 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student in het laatste half jaar van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index