Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor geavanceerde anesthesiologische zorg

Code

MO-opleiding-AM-14

Type

kern

Omschrijving

Het betreft volgens de ABCDE-methodiek klaarzetten van benodigde middelen om geavanceerde anesthesiologische zorg te kunnen geven ongeacht het specialisme of type ingreep. 

De activiteit omvat

• A/B: voorbereiden en klaarleggen geavanceerde beademingsmiddelen (nasale tubes, dubbellumen tubes, bronchusblokkers etc.) 
• C: voorbereiden en gereedmaken van de verschillende invasieve drukmetingen en infuussystemen 
• D: voorbereiden, klaarmaken en controleren van de geavanceerde benodigde medicatie 
• E: klaarzetten en controleren apparatuur voor warmtemanagement 

Beperkingen

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM 1 en 12 zijn toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Afdelingsafspraken/protocollen m.b.t. gebruik (specifieke) geavanceerde medische hulpmiddelen 
• Werking van geavanceerde anesthesiologische apparatuur en hulpmiddelen 
• Beleid bereiden en controleren van geavanceerde medicatie 
• Benodigdheden voor uitvoeren van geavanceerde technische handelingen 

Vaardigheden

• Op een efficiënte manier geavanceerde anesthesiologische hulpmiddelen verzamelen 
• Voorbereiden en klaarleggen geavanceerde beademingsmiddelen 
• Bereiden van geavanceerde medicatie volgens protocol 
• Verzamelen/klaarzetten materiaal voor geavanceerde technische handelingen zoals drukmetingen en infuussystemen 
• Klaarmaken van invasieve drukmetingen en infuussystemen 
• Communiceren met betrokken anesthesioloog over het toe te passen anesthesiologische beleid 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 1½ jaar van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index