Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC

Code

MO-opleiding-AM-24

Type

kern

Omschrijving

Het betreft het verlenen van perioperatieve anesthesiologische zorg op een locatie buiten het OKC voor laag-, midden- en hoogcomplexe zorgsituaties. 

De activiteit omvat

• Analyseren van de anesthesiologische zorg a.d.h.v. het operatiedagprogramma en de patiënt 
• Klaarzetten en transporteren van anesthesiologische apparatuur en materialen naar de buitenlocatie 
• Aansluiten en controleren van anesthesiologische apparatuur en hulpmiddelen op de buitenlocatie 
• Voorbereiden van de anesthesiologische zorg 
• Communiceren met de anesthesioloog over het uit te voeren anesthesiologische zorgproces op de buitenlocatie en hoe te handelen bij complicaties 
• Communiceren met de dagcoördinator over het beloop van het operatieprogramma op de buitenlocatie 
• Multidisciplinair communiceren over operatieverloop en bijbehorende werkzaamheden 
• Inspelen op acuut veranderend operatieverloop en complicaties 
• Handelen op basis van de beperkingen van de werkomgeving (zoals: weinig ruimte hebben, niet alle spullen bij de hand hebt die normaal op OK aanwezig zijn etc.) 

Beperkingen

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-20 en 22 zijn toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Anatomie, fysiologie en pathologie van de patiënten op de buitenlocatie 
• Protocollen m.b.t anesthesiologische zorg op de buitenlocaties 
• Werkomgeving en de beperkingen op de buitenlocatie 
• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. de buitenlocaties 
• Behandelprocedures op de buitenlocaties en bijbehorende complicaties (bijv. röntgencardio, hartkatheterisatiekamer, angio, etc. en de daarbij behorende complicaties) 
• (Patiënten)registratiesysteem op de desbetreffende afdeling 

Vaardigheden

• Efficiënt verzamelen van de benodigde anesthesiologische apparatuur voor hoogcomplexe algehele anesthesie voor interventiebehandelingen op de buitenlocatie 
• Aansluiten en controleren van anesthesiologische apparatuur voor interventiebehandelingen op de buitenlocatie 
• Anticiperen op potentieel veranderende situaties en complicaties op de buitenlocatie 
• Initiatief nemen tot afstemmen met de anesthesioloog over het anesthesiologisch zorgproces en mogelijke complicaties op de buitenlocatie 
• Proactief communiceren met de dagcoördinator over het beloop van het programma op de buitenlocatie 
• Proactief communiceren met het team van de buitenlocatie tijdens de gehele behandelprocedure 
• Prioriteiten stellen en hiernaar handelen binnen de beperkingen van de werkomgeving 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 2½ jaar van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index