Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor basis anesthesiologische zorg

Code

MO-opleiding-AM-2

Type

kern

Omschrijving

Het betreft het volgens de ABCDE-methodiek klaarzetten van benodigde middelen om basis anesthesiologische zorg te kunnen geven ongeacht het specialisme of type ingreep. 

De activiteit omvat

• A/B: voorbereiden en klaarleggen beademingsmiddelen (kap, guedel, filter, swiffel, laryngoscoop, tube, larynxmaster, cuff-spuit, tape) 
• C: klaarmaken van een infuussysteem en klaarzetten benodigdheden voor het inbrengen van een infuus 
• D: voorbereiden, klaarmaken en controleren van basis- en noodmedicatie 
• E: klaarzetten en controleren apparatuur voor warmtemanagement 
• Maatregelen nemen bij afwezigheid van benodigde anesthesiologische hulpmiddelen (aanvullen van bevoorrading op OK, zoals medicatie, beademingsmiddelen en dergelijke) 
• Uitvoeren van steriliteitscontrole van medische hulpmiddelen 

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

 • Afdelingsafspraken/protocollen m.b.t bedrijfsklaar maken van de operatiekamer (bijvoorbeeld checklist) 
• Benodigdheden en apparatuur voor laagcomplexe anesthesiologische zorg 
• Hygiëne- en kledingvoorschriften 
• Steriliteitsprincipes 
• Beleid bereiden en controleren basis- en noodmedicatie 
• Klaarmaken van een infuussysteem 
• Benodigdheden voor het uitvoeren van technische handelingen (infuus inbrengen/intubatie etc.) 
• Ruimte en plaats van medische hulpmiddelen op OK-complex 
• Operatieprotocollen m.b.t. laagcomplexe operatieve zorg 
• Apparatuur voor warmtemanagement 

Vaardigheden

• Op een efficiënte manier anesthesiologische basis hulpmiddelen verzamelen 
• Voorbereiden en klaarleggen van beademingsmiddelen 
• Toepassen van hygiënerichtlijnen 
• Uitvoeren van steriliteitscontrole 
• Bereiden van medicatie volgens protocol 
• Verzamelen/klaarzetten materiaal voor technische handelingen (infuus prikken/intubatie etc.) 
• Werken volgens geldende afdelingsafspraken 
• Communiceren met betrokken anesthesioloog over toe te passen anesthesiologische beleid 
• Communiceren met logistiek medewerker bij ontbreken van medische hulpmiddelen 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 6 maanden van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index