Transporteren van patiënten in midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties

Code

MO-opleiding-AM-16

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

• Kennismaken met en begeleiden van de patiënt met een mogelijk uitgebreide medische voorgeschiedenis 
• Overdracht geven en ontvangen bij patiënten met mogelijk comorbiditeiten 
• Geavanceerde anesthesiologische benodigdheden verzamelen voor transport 
• Transport met geavanceerdere apparatuur (pompen, zuurstofcilinder, ECG-monitoring, AED etc.) klaarmaken voor de patiënt 
• Administratie afhandelen m.b.t. het transport 
• Transporteren van de patiënt 
• Handelen bij complicaties en incidenten tijdens langdurig transport naar IC/PACU 

Beperkingen

 • Deze EPA heeft betrekking op midden- en hoogcomplexe zorgsituaties, zoals beschreven in de complexiteitstabel 

 • Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO_AM-15 is toevertrouwd

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de midden- en hoogcomplexe zorgcategorie 
• Werking en besturing van geavanceerdere transportapparatuur (pompen, zuurstofcilinder, Watersset, ECG-monitoring, AED etc.) 
• Meest voorkomende complicaties en incidenten tijdens langdurig transport van midden-hoogcomplexe patiënten naar IC/PACU 

Vaardigheden

• Bedienen van geavanceerdere transportapparatuur 
• Werktempo aanhouden passend bij geavanceerdere anesthesiologische zorg 
• Handelen bij complicaties en incidenten bij midden-hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 2 à 2½ jaar van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index