Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem

Code

MO-opleiding-AM-6

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

• Controleren van patiëntgegevens en navraag doen bij onduidelijkheden 
• Voorbereidingen treffen voor de operatie op basis van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem 
• Registreren van gegevens (vitale parameters, hemostatische bloedproducten, laboratoriumaanvragen, OK-team, perioperatieve tijd, operatie, complicaties etc.) 
• Anesthesieverslag bijhouden 
• Registreren van overplaatsingsorders tussen afdelingen 

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Werking (patiënten) registratiesysteem 
• Rollen en verantwoordelijkheden gebruik (patiënten)registratiesysteem 
• AVG: privacywet- en regelgeving m.b.t. het (patiënten)registratiesysteem 
• Afdelingsprotocol bloedproducten 

Vaardigheden

• Registreren van perioperatieve handelingen in het (patiënten)registratiesysteem 
• Aanvragen, registreren en verwerken van bloedproducten volgens protocol 
• Aanvragen en registreren van laboratoriumonderzoek, overplaatsingsorders volgens protocol 
• Interpreteren en registreren van patiëntgegevens 
• Communiceren bij onduidelijkheden van patiëntgegevens 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 3-6 van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index