Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties

Code

MO-opleiding-AM-5

Type

kern

Omschrijving

Het betreft het participeren en inbrengen van deskundigheid en het analyseren en interpreteren van de gespreksonderwerpen bij perioperatieve overlegmomenten, ter bevordering van het perioperatieve proces en de veiligheid van de patiënt bij laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties op een operatiekamer. 

De activiteit omvat

• Participeren tijdens de Sign-in, Time-out en Sign-out (Briefing, Debriefing en perioperatieve stopmomenten) van het operatiedagprogramma (vragen beantwoorden, bij de patiënt staan, gegevens controleren in registratiesysteem) 
• Uitvoeren van overlegmomenten 
• Participeren in overige perioperatieve overlegsituaties (overdrachten bij overname van collega) 
• Registreren van perioperatieve overlegmomenten in het registratiesysteem 
• Anticiperen en reageren op onderwerpen die tijdens perioperatieve stopmomenten worden besproken 

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Doel van stopmomenten 
• Afdelingsprotocol stopmomenten en overdrachtsmomenten 
• Rollen en verantwoordelijkheden tijdens de stopmomenten 

Vaardigheden

• Actief bijdragen aan stop- en overdrachtsmomenten 
• Interpreteren van besproken onderwerpen tijdens stopmomenten 
• Uitvoeren van overdrachtsmomenten 
• Communiceren met het operatieteam 
• Werken met het registratiesysteem 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 3-6 maanden van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.
Edit | Back to EPA index