Regie voeren over anesthesiologische zorg op de OK gedurende de dag

Code

MO-opleiding-AM-13

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

• Leiding nemen op de OK als de situatie dit vereist m.b.t. patiëntveiligheid en het anesthesiologisch beleid 
• Communiceren met het operatieteam (anesthesioloog, chirurg, operatieassistenten etc.) over het verloop van de operatiedagprogramma van de betreffende OK 
• Communiceren met andere disciplines op het OKC (zorgketen, CSA, dagcoördinator, dagplanner, operatieteam, röntgen etc.) bij knelpunten (zoals contact opnemen met de dagcoördinator als de operatie langer duurt dan verwacht, duidelijk aangeven bij het operatieteam als je hulp kan gebruiken bij de anesthesie etc.) 
• Aansturen en coachen van collega’s 

Beperkingen

 • Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-12 is toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Conflicthantering 
• Bevoegd- en verantwoordelijkheden van het team 
• Organisatorische aspecten (volgorde operaties; consequenties van aanpassingen voor werkzaamheden) 
• Ziekenhuisprotocollen m.b.t. perioperatieve zorgketen 

Vaardigheden

• Initiatief nemen bij knelpunten en calamiteiten 
• Proactief communiceren met de anesthesioloog, dagcoördinator en dagplanner 
• Communiceren met het operatieteam 
• Communiceren met de betrokken afdelingen 
• Anticiperen op en signaleren van mogelijkheden en/of knelpunten m.b.t. operatieverloop 
• Proactief suggesties geven over het anesthesiologisch beleid bij de anesthesioloog 
• Organiseren van de werkzaamheden 
• Delegeren van werkzaamheden 
• Overzicht houden 
• Aanspreken in moeilijke situaties 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 1 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index