Transporteren van patiënten in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties

Code

MO-opleiding-AM-7

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

• Kennismaken met en begeleiden van de patiënt 
• Overdracht geven en ontvangen 
• Anesthesiologische benodigdheden verzamelen voor transport 
• Transport klaarmaken voor de patiënt 
• Administratie afhandelen m.b.t. het transport 
• Transporteren van de patiënt 
• Handelen bij veranderende situaties (bijv. een patiënt die een apnoe krijgt tijdens het transport, patiënt die niet meer reageert tijdens transport etc.) 

Beperkingen

 • Deze EPA heeft betrekking op laagcomplexe zorgsituaties, zoals beschreven in de complexiteitstabel 

 • Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-AM-4, 5 en 6 zijn toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de laagcomplexe anesthesiologische zorgcategorie 
• Taken en bevoegdheden van andere disciplines 
• Werking en besturing van het ziekenhuisbed/ok-trolley en transport apparatuur 
• (Patiënten)registratiesysteem • Wet- en regelgeving van het ziekenhuis m.b.t. veilig patiëntenvervoer 
• Werkwijze/afspraken bij complicaties en incidenten tijdens transport van laagcomplexe patiënten naar de verkoever 

Vaardigheden

• Interesse tonen en proactief handelen 
• Methodisch handelen 
• Werktempo toepassen behorend bij basis anesthesiologische zorg 
• Administratieve handelingen uitvoeren m.b.t. transport in het (patiënten) registratiesysteem 
• Bedienen van het bed, de trolley en transportapparatuur 
• Handelen bij complicaties en incidenten onderweg bij laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 3-6 van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index