Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar

Code

MO-opleiding-AM-25

Type

specifiek

Omschrijving

De activiteit omvat

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem voor anesthesiologische zorg a.d.h.v. het operatieprogramma/ kinderen tussen 0-2 jaar 
• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis medische en (specialistisch) geavanceerde hulpmiddelen 
• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 
• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud en expiratiedatum 
• Klaarleggen van de benodigdheden voor anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar 
• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 
• Transporteren van het kind en de ouders/ begeleider naar de operatiekamer 
• Deelnemen aan perioperatieve overlegmomenten 
• Begeleiden van het kind tussen 0-2 jaar en de ouders/ begeleider, zowel fysiek als communicatief 
• Aansluiten aan basis en geavanceerde monitoring 
• Pre-oxygeneren voor de inleiding 
• Overnemen van de beademing na inductie d.m.v. kapbeademing 
• Assisteren bij inductie door middel van kapbeademing of intraveneus 
• Assisteren bij de anesthesiologische procedure (inductie, luchtwegmanagement, zoals plaatsen larynxmasker of intuberen) 
• Positioneren van het kind, controle van de positie perioperatief bijv. Drukplekjes, infuus en tube niet afgeknikt etc. 
• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief 
• Regelen van warmtemanagement bij het kind tussen 0-2 jaar, doormiddel van een patiënten verwarmingssysteem 
• Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) registratiesysteem 
• Verzorgen, verwerken, registreren en aanvragen van patiëntmateriaal (HB, kruisbloed, bloedproducten) 
• In kaart brengen van vochtbalans 
• Onderhouden van de anesthesie (toedienen van hypnotica, analgetica, relaxantia etc.) 
• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK (operatieteam) 
• Delegeren van anesthesiologische taken en aansturen van collega’s 
• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en complicaties (zoals medicatie toedienen of bolus vocht geven bij hemodynamische schommelingen, reageren m.b.v. de benodigde apparatuur op reacties op pijn of relatief veel bloedverlies) 
• Voorbereidingen treffen voor de uitleiding (hypnotica afbouwen, spierrelaxantia bepalen, postoperatieve pijnstilling bepalen etc.) 
• Assisteren bij de uitleiding (extubatie) 
• Patiënt transporteren naar de verkoever/PACU/IC 
• Operatiekamer gereedmaken voor een volgende ingreep 

Beperkingen

• Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg op buitenlocaties en in acute zorgsituaties 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer alle kern EPA’s zijn MO-AM toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Anatomie, fysiologie en (meest voorkomende) pathologie bij kinderen tussen 0-2 jaar 
• Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bij kinderen tussen 0-2 jaar 
• Inhalatie en intraveneuze inductie bij kinderen tussen 0-2 jaar 
• Luchtweg bij kinderen van 0-2 jaar (masker/ballon, orofaryngeale luchtweg, larynxmasker, intubatie) 
• Meest gebruikte (nood) medicatie en hun doseringen bij kinderen tussen 0-2 jaar 
• Perioperatief vochtbeleid 
• Verschillende anesthesietechnieken en mogelijke complicaties bij kinderen tussen 0-2 jaar 
• Afdelingsprotocollen m.b.t. nuchterbeleid, infusiebeleid bij kinderen tussen 0-2 jaar 
• PBLS en PALS 

Vaardigheden

• Communiceren en centraal stellen van kinderen tussen 0-2 jaar en empathie en respect tonen naar ouders/begeleiders 
• Signaleren en inspelen/anticiperen bij complicaties tijdens anesthesie (apnoe, laryngospasme, bronchospasme, hypotensie, hypocapnie, hypercapnie etc.) evenals post-anesthesie (apnoe, laryngospasme, bronchospasme, PONV, ontwaakagitatie, post-extubatie stridor, hypothermie, etc.) 
• Uitvoeren van adequaat positioneren van het kind tussen 0-2 jaar om complicaties te voorkomen (Sneller plexus schade, drukplekken) 
• Klinisch redeneren bij kinderen tussen 0-2 jaar m.b.t. anesthesiologische zorg 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
Edit | Back to EPA index