Bedrijfsklaar maken van de OK voor anesthesiologische zorg

Code

MO-opleiding-AM-1

Type

kern

Omschrijving

Het betreft het preoperatief controleren van de OK(ruimte) op aanwezigheid, werking en onderhoudsdatum van de inventaris en de anesthesiologische basisapparatuur en het reageren op onregelmatigheden, om de OK gereed te maken voor operatie. 

De activiteit omvat

• Aanzetten en controleren van de beademingsapparatuur, werking/zelftest, basismonitoring (voor aanzetten en bediening zie EPA 2) 
• Opstarten en controleren van apparatuur voor dataverwerking 
• Controleren op aanwezigheid van essentiële basisbenodigdheden (ambuballon, watersset, vacuümsysteem, voerders, reserve zuurstoffles) 
• Controleren van de werking van de OK-tafel en hulpmiddelen voor de OK-tafel 
• Controleren op aanwezigheid en werking van de perfusorpompen 
• Controleren patiëntverwarmingstechnieken en apparatuur 
• Aanzetten en controleren van de OK-verlichting, benderpaneel 
• Controleren van de luchtbeheersing en evt. de intercom, waarschuwingssysteem 
• Controleren van de voorraad basismaterialen ((on)steriel) en de vloeistoffen 
• Actie ondernemen op basis van afwezigheid, foutmeldingen of disfunctioneren van bovenstaande controles (bijvoorbeeld technische dienst bellen, medische hulpmiddelen halen) 

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Afdelingsafspraken/ protocollen m.b.t. bedrijfsklaar maken (bijv. checklist) 
• Standaard inventaris OK 
• Werking, gebruik en toepassing van OK-inventaris en basis apparatuur (beademingsapparatuur, OK-software, benderpaneel, etc.) 
• Eigenschappen (eisen) en werking OK-tafel en hulpmiddelen voor OK-tafel 
• Steriliteitsprincipes 

Vaardigheden

• Testen basisapparatuur 
• Werken volgens geldende afdelingsafspraken 
• Interpreteren testgegevens van basisapparatuur 
• Communiceren over onregelmatigheden basisapparatuur 
• Handelen bij disfunctioneren en/of gebreken basisapparatuur 
• Aanvullen van medische hulpmiddel en inventaris 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 3 maanden van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index