Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider

Code

MO-opleiding-AM-3

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

• Kennismaken met de patiënt en eventuele naasten 
• Uitleg geven over de anesthesiologische procedures en algemene procedures op de OK 
• Bewaken van de privacy van de patiënt (bijvoorbeeld lichaam bedekken, OK-deur gesloten houden, elektronisch patiëntendossier controleren op juiste weergave etc.) 
• Communiceren in aansluiting op de situatie en gemoedstoestand van de patiënt en eventuele naasten 
• Psychosociaal ondersteunen van patiënt en de eventuele naasten 
• Begeleiden van naasten van OK naar de Holding 

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Communicatietechnieken m.b.t. stressreductie en emoties van patiënten 
• Afdelingsprotocollen omgaan en begeleiden van naasten 
• Privacyregels m.b.t patiënten 
• Verschillende culturele opvattingen over omgangsnormen 
• Beroepsethiek 

Vaardigheden

• Empathie en respect tonen 
• Communiceren met de patiënt en naasten 
• Discreet omgaan met informatie over patiënt 
• Uitleg en omgang afstemmen op culturele achtergrond van patiënt en naasten 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 3-6 maanden van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index