AZ-opleiding-IC (2022)

Code Titel
AZ-FO-1 Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-2 Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-3 Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-4 Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting (BAZ) Verwijder van opleiding
AZ-FO-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV) Verwijder van opleiding
AZ-FO-6 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager Verwijder van opleiding
AZ-IC-1 Zorg verlenen aan de instabiele invasief beademde zorgvrager (IC) Verwijder van opleiding
AZ-IC-2 Hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager op de IC (IC) Verwijder van opleiding
AZ-FO-7 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting Verwijder van opleiding
AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest Verwijder van opleiding
AZ-IC-3 Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctievervangende therapie (IC) Verwijder van opleiding
AZ-FO-8 Zorgdragen voor de opvang van een vitaal bedreigd kind Verwijder van opleiding
AZ-FO-9 Zorg verlenen aan een zorgvrager na een neurochirurgische ingreep Verwijder van opleiding
AZ-FO-10 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning (FO) Verwijder van opleiding
AZ-IC-4 Zorgdragen voor Post Intensive Care nazorg (IC) Verwijder van opleiding
AZ-IC-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager bij orgaantransplantatie (IC) Verwijder van opleiding
AZ-IC-6 Zorgdragen voor de initiële benadering van een zorgvrager en/of consultatieve functies buiten de eigen unit Verwijder van opleiding
AZ-FO-12 Zorg verlenen aan een zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep Verwijder van opleiding
AZ-FO-13 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring Verwijder van opleiding
Opleiding wijzigen | Terug naar overzicht