Acute opname/ overname van een vitaal bedreigd kind op een ICK-afdeling

Code

MK-opleiding-ICK-5

Type

kern

Omschrijving

Het betreft zorg verlenen aan een kind in de volgende context(en): 
• Opname van een ziek, vitaal bedreigd en/of gewond kind van 0 tot 18 jaar op een ICK
• Patiëntovername zoals van IC, SEH, OK, ambulance of kinderafdeling 
• Het kind is respiratoir, hemodynamisch, metabool en/ of neurologisch bedreigd 
• Vitale functies moeten worden bewaakt en/of ondersteund 

De activiteit omvat

• Voorbereiden van een opname, gereed maken opnameplaats 
• Verzorgen van de eerste opvang en installeren van het ernstig vitaal bedreigde kind 
• Continu observeren, interpreteren, ondersteunen/overnemen en evalueren van de vitale functies 
• Starten van het monitoren en de behandeling van het vitaal bedreigde kind 
• Op basis van opname-indicatie starten met interventies 
• Assisteren bij acute interventies, zoals lijnen inbrengen en intuberen 
• Afnemen van (delen van) de (hetero)anamnese op prioriteit, gericht op het kind en naasten, t.a.v. aandoening, behandeling, zorgbehoefte, kwetsbaarheid, angst en onzekerheid, en kindermishandeling 
• Ondersteunen van het kind en de ouders bij besluitvorming met behulp van shared decision making 
• Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de verpleegkundige zorg aan een vitaal bedreigd kind 
• Opvangen en begeleiden van naasten in een stresssituatie 
• Voorlichting geven over behandeling, huidige toestand kind en afdelingsreglement 
• Interprofessioneel samenwerken in de acute situatie 
• Samenwerken met collega’s en binnen het netwerk (zoals (kinder)intensivist, kinderarts, (kinder)cardioloog, (kinder)chirurg) 
• Inbrengen van gespecialiseerde kinderverpleegkundige expertise in het interprofessionele team: kennis overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s 

Beperkingen

 Voorwaardelijkheden:
• Deze EPA kan worden afgerond wanneer MK-ICK-4 is toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Ziektebeelden en opname-indicaties voor een ICK: vitaal bedreigd kind met respiratoire en/of hemodynamische en/of metabole en/of neurologische functiestoornis/bedreiging 
• PALS, CRM 
• Farmacologie bij acute zorgsituaties 
• Opnameprotocol vitaal bedreigde kinderen 
• Kindermishandeling en bijbehorende signalen 
• Invloed en gevolgen van een acute opname van een kind op de ICK 
• Cardiopulmonale resuscitatie volgens de BLS en APLS 

Vaardigheden

• Installatie vitaal bedreigd kind 
• Opbouwen en instellen van apparatuur, starten medicatie (met oog voor bijwerkingen, verenigbaarheid/interacties en voldoende toegangen) 
• Werken volgens ABCDE-methodiek 
• Acute medicatie onder tijdsdruk berekenen, klaarmaken en toedienen (oraal, via sonde/peg, IV, endotracheaal, intraossaal) 
• Een zieker wordende patiënt en/of complicaties t.a.v. de behandelingen herkennen en daarop anticiperen 
• Assisteren bij centrale en/of perifere IV-toegang en bij inbrengen botnaald 
• PBLS toepassen in (on)verwachte levensbedreigende situatie 
• Anticiperen op veranderende omstandigheden bij zieker wordend kind 

Gedrag

• Handelend optreden in acute situatie, overzicht houden en delegeren 
• Flexibiliteit tonen t.a.v. veranderende omstandigheden en prioriteiten stellen in de zorg 
• Direct, accuraat en doelgericht communiceren, zorgen voor adequate verslaglegging 
• Herkennen van en omgaan met ethische dilemma’s zoals bij multiproblematiek en/of niet intensiveren beleid 
• Verpleegkundig leiderschap op gebied van coördinatie van zorg, inspireren en coachen van het team 

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

 De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index