Begeleiden van de zorgvrager voor, tijdens en na endoscopie

Code

LZ-END-2

Type

kern

Omschrijving

Eindproduct fase A, Juni 2020

Het betreft het begeleiden van de al dan niet gesedeerde zorgvrager die gastroscopie, coloscopie of ERCP met een diagnostisch of therapeutisch doel ondergaat. 

De activiteit omvat

 • Inlezen dossier van de zorgvrager gericht op informatie die van belang is voor het endoscopisch onderzoek (bijv. antistolling, pacemaker, comorbiditeit)
 • Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten op somatisch en psychisch gebied tijdens endoscopie 
 • Verslag leggen en overdragen van zorg aan collega’s in de instelling en binnen de keten 
 • Inbrengen van gespecialiseerde verpleegkundige endoscopische expertise in het multidisciplinair team: kennis overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s 

Beperkingen

 • Deze EPA wordt toevertrouwd indien de activiteiten zowel in de context van de gastroscopie als in de context van de coloscopie zijn uitgevoerd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

 • Vakinhoudelijk handelen
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Kennis en wetenschap
 • Maatschappelijk handelen
 • Leiderschap
 • Professionaliteit

Kennis

 • Protocollen en procedures 
 • Anatomie, fysiologie en pathologie maagdarmstelsel
 • Copingstrategieën

Vaardigheden

 • Toepassen van (non)verbale communicatieve vaardigheden 
 • Toepassen zorgvragereducatie
 • Communiceren met en reageren op zorgvrager en naasten

Gedrag

 • Is alert op risico’s en complicaties 
 • Is assertief; verdedigt de eigen grenzen in het multidisciplinair team 

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.
Edit | Back to EPA index