Bewaken van de zorgvrager tijdens en na endoscopie

Code

LZ-END-1

Type

kern

Omschrijving

Eindproduct fase A, Juni 2020 

Het betreft het bewaken van de al dan niet gesedeerde zorgvrager die gastroscopie, coloscopie of Endoscopische Retrograde Cholangio- en 
Pancreaticografie (ERCP) met een diagnostisch of therapeutisch doel ondergaat.

De activiteit omvat

 • Zorgdragen voor coördinatie en continuïteit van het endoscopieprogramma 
 • Inlezen dossier van de patiënt gericht op informatie die van belang is voor het endoscopisch onderzoek (bijv. antistolling, pacemaker, comorbiditeit) 
 • Gereedmaken patiënt voor endoscopisch onderzoek (bijv. positioneren, aansluiten bewakingsapparatuur) 
 • Monitoren van vitale functies tijdens en na endoscopisch onderzoek en ontslag met behulp van klinisch redeneren
 • Ontslag beoordelen van patiënt met behulp van methodiek 
 • Verslag leggen en overdragen aan collega’s in de instelling en binnen de keten
 • Inbrengen van gespecialiseerde verpleegkundige endoscopische expertise in het multidisciplinair team: kennis overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s

Beperkingen

 • Deze EPA wordt toevertrouwd indien de activiteiten zowel in de context van de gastroscopie als in de context van de coloscopie zijn uitgevoerd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

 • Vakinhoudelijk handelen
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Kennis en wetenschap
 • Maatschappelijk handelen
 • Leiderschap
 • Professionaliteit

Kennis

 • Werking bewakingsapparatuur 
 • Vitale functies 
 • Methodieken zoals de ABCDE-methodiek, EWS, en SBAR
 • Complicaties tijdens en na scopie
 • Protocollen en procedures
 • Hygiëne en infectiepreventie 
 • Farmacologie
Uitwerking van ‘Kennis’ END-1
Infectiepreventie:
 • Wip richtlijnen
 • Beschermingsmiddelen
 • Besmettingscyclus en besmettingsrisico's (omgaan met besmet materiaal)
 • Reinigen materialen/scopen
 • Desinfectiemiddelen.

Farmacologie Sedatie/Stolling :
 • Verschillende vormen van sedatie en stolling met bijbehorende middelen en toepassing indicaties contra-indicaties. Werking en werkingsduur.
 • Risico's op optreden van complicaties bij gebruik van verschillende vormen van sedatie/
  stollingsmedicatie.

Vitale functies
 • ABCDE methode/ EWS/ SBAR.
 • Normaalwaarden bloedgassen
 • Respiratie observatie en analyse eventueel met/zonder behulp van apparatuur
 • Respiratie stoornissen en bijbehorende verpleegkundige interventies voor tijdens en na scopie.

Vaardigheden

 • Bedienen bewakingsapparatuur
 • Efficiënt en effectief werken tijdens stresssituaties
 • Effectief communiceren en handelen bij onrustige, angstige en vitaal bedreigde patiënt bij endoscopisch onderzoek 
 • Organiseren en coördineren endoscopie eenheid

Gedrag

 • Is alert op risico’s en complicaties
 • Komt op voor eigen grenzen in het multidisciplinair team
 • Toont prioritering en oplossend vermogen 

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden
Edit | Back to EPA index