Acute opname/overname van een vitaal bedreigd kind op een HC-afdeling

Code

MK-opleiding-HCK-5

Type

kern

Omschrijving

Het betreft zorg verlenen aan een kind in de volgende context: 
• De opname van een ziek, vitaal bedreigd en/of gewond kind van 0 tot 18 jaar op een HCK 
• Het kind is respiratoir, hemodynamisch, metabool en/of neurologisch bedreigd 
• Vitale functies moeten worden bewaakt en/of ondersteund 

De activiteit omvat

• Voorbereiden van een opname; gereed maken opnameplaats
• Patiëntovername van bijv. IC, MC, SEH, OK en/of ambulance
• Verzorgen eerste opvang en installatie van het vitaal bedreigde kind
• Assisteren bij acute interventies, zoals lijnen inbrengen
• Starten van het monitoren en de behandeling van het vitaal bedreigde kind
• Herkennen en interpreteren van signalen van kindermishandeling
• Afnemen van (delen van) de (hetero)anamnese op prioriteit
• Ondersteunen van het kind en de ouders bij besluitvorming met behulp van shared decision making
• Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de verpleegkundige zorg aan een vitaal bedreigd kind
• Op basis van opname-indicatie starten met interventies
• Opvangen en begeleiden van naasten in een stresssituatie
• Voorlichting geven over behandeling en huidige toestand kind en afdelingsreglement
• Continu observeren, interpreteren en evalueren van de vitale functies
• Interprofessioneel samenwerken in de acute situatie
• Samenwerken met collega’s in de instelling en binnen het netwerk (zoals (kinder)intensivist, kinderarts, (kinder)cardioloog, (kinder)chirurg)
• Inbrengen van gespecialiseerde kinderverpleegkundige expertise in het interprofessionele team: kennis overdragen, advies en instructie geven, EBP en begeleiden van collega’s

Voorwaardelijkheden
• Deze EPA kan worden afgerond wanneer MK-HCK-4 is toevertrouwd 

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Ziektebeelden en opname-indicaties voor een HCK: vitaal bedreigd kind met respiratoire en/of hemodynamische complicaties en/of metabole en/of neurologische functiestoornis/bedreiging 
• PALS, CRM 
• Farmacologie bij acute zorgsituaties 
• Opnameprotocol vitaal bedreigde kinderen 
• Kindermishandeling en signalen ervan 

Vaardigheden

• Acute medicatie onder tijdsdruk berekenen, klaarmaken en toedienen (oraal, via sonde/peg, IV, endotracheaal) 
• Een zieker wordende patiënt en/of complicaties t.a.v. de behandelingen herkennen en daarop anticiperen 
• Assisteren bij centrale en/of perifere IV-toegang 
• PBLS toepassen in onverwachte levensbedreigende situatie 
• Anticiperen op veranderende omstandigheden 
• Handelend optreden in acute situatie, overzicht houden en delegeren 
• Flexibiel opstellen t.a.v. veranderende omstandigheden en prioriteiten stellen in de zorg 
• Direct, accuraat en doelgericht communiceren 
• Herkennen van en omgaan met ethische dilemma’s, zoals bij multiproblematiek en/of niet intensiveren beleid 
• Verpleegkundig leiderschap op het gebied van coördinatie van zorg, inspireren en coachen van het team 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index