Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase

Code

MK-FO-3

Type

kern

Omschrijving

Het betreft het verlenen van palliatieve zorg, gericht op verlichting van symptomen en het verhogen van
kwaliteit van leven, gegeven tijdens een of meerdere fasen van het ziekteproces: ziektegerichte palliatie en/
of symptoomgericht palliatie en/of, stervensfase en/of nazorg. Het betreft een pasgeborene/kind met een
levensbedreigende of levensduur verkortende aandoening vanaf diagnose en gaat door ongeacht of de
pasgeborene/het kind ziekte-specifieke behandeling krijgt. Dit kan ook een acute fase betreffen.
Deze EPA bevat op de onderdelen ‘kennis’ en ‘vaardigheden’ een aantal specifieke onderdelen die horen bij
één van de contexten.
In de context van KIN, HCK, ICK en kinderoncologie:
● Het betreft een pasgeborene/ kind in alle ontwikkelingsfasen
In de context van HCN, ICN:
● Het betreft een pasgeborene
In de context van de Obstetrie:
● Het betreft een IUVD, zwangerschapsbeëindiging (TOP), partus immatures, overlijden tijdens de
bevalling of de pasgeborene die op de afdeling ‘Verloskunde’ komt te overlijden

De activiteit omvat

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

Vaardigheden

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Edit | Back to EPA index