Zorg verlenen aan een kind met één of meerdere ondersteunde en/of bedreigde vitale functies tijdens een intern/extern transport

Code

MK-opleiding-ICK-6

Type

kern

Omschrijving

Het betreft zorg verlenen rond transport aan een kind in de volgende context(en):
• Een vitaal bedreigd e/of gewon kind van 0-18 jaar • Het kind is respiratoir, hemodynamisch en/of neurologisch bedreigd • Het kind heeft een (complexe) operatie ondergaan 
• Extern transport: 
• Het kind wordt getransporteerd (overgeplaatst) vanuit een ander ziekenhuis naar een ICK 
• Het kind wordt van de ICK naar een andere ICK getransporteerd 
• Intern tansport: 
                 • Het kind wordt getransporteerd van een andere afdeling naar de ICK 
                  • Het kind wordt getransporteerd voor onderzoek/behandeling van of naar bijv. de operatiekamer, röntgen, MRI/CT 

De activiteit omvat

• Voorbereiden en organiseren van het transport 
• Kind en naasten voorbereiden en gereed maken voor transport (bijv. fixatie) 
• Materialen gereed maken en controleren voor transport (zoals medicatie, vulling perslucht/zuurstofcilinders) 
• Uitvoeren van het transport 
• (Non) invasief bewaken van de vitale functies (zoals ademhaling, hartfrequentie, bloeddruk) tijdens transport (zoals met pulsoximetrie, ETCO2) en zorgen voor continue ondersteuning of overname zoals door low-flow, Optiflow, beademing, (continue) intraveneuze medicatie 
• Begeleiden van kind en naasten voor, tijdens en na het transport 
• Interprofessioneel samenwerken met personeel ambulance en SEH, mobiel medisch team, OK-team, röntgen 

Beperkingen

 Voorwaardelijkheden:
• Deze EPA kan worden afgerond als MK-ICK-4 is toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Criteria en wet- en regelgeving rond transport kind met de ambulance naar de ICK 
• Organisatie van patiëntentransport 
• Benodigdheden voor een transport 
• Gebruik materialen tijdens transport 
• Temperatuurregulatie tijdens transport 
• Veiligheid tijdens transport 

Vaardigheden

• Voorbereiden op transport 
• Anticiperen op en handelen tijdens veranderende en onzekere omstandigheden, toedienen medicatie, aanpassen vulling 
• PBLS toepassen in onverwachte levensbedreigende situatie

Gedrag

• Handelend optreden in acute situatie, overzicht houden en delegeren 
• Flexibiliteit tonen t.a.v. onverwachte omstandigheden 
• Direct, accuraat en doelgericht communiceren 
• Coördineren van de zorg en overzicht houden 
• Stressbestendigheid tonen, delegeren 
• Mondeling (waaronder telefonisch) en schriftelijk overdragen 
• Dossiervorming na transport 

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

 De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index