Assisteren scopist bij Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP)

Code

LZ-END-4

Type

specifiek

Omschrijving

Eindproduct fase A, Juni 2020 

Het betreft het assisteren van de scopist rond de gesedeerde  zorgvrager die ERCP ondergaat. 

De activiteit omvat

 • Inlezen dossier van  zorgvrager gericht op informatie die van belang is voor het endoscopisch onderzoek (bijv. antistolling, pacemaker, comorbiditeit) 
 • Bedrijfsklaar maken van de werkruimte voor en na scopie 
 • Assisteren scopist (aanreiken en opvangen materialen) 
 • Toepassen stralingshygiëne 
 • Verwerken gebruikt instrumentarium 
 • Verslag leggen en overdragen zorg aan collega’s in de instelling en binnen het netwerk 
 • Inbrengen van gespecialiseerde verpleegkundige endoscopische expertise in het multidisciplinair team: kennis overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s

Voorwaardelijkheden
 • Deze EPA kan worden gestart wanneer LZ-END-1, 2, 3 zijn toevertrouwd 

Beperkingen

-

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

 • Vakinhoudelijk handelen
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Kennis en wetenschap
 • Maatschappelijk handelen
 • Leiderschap
 • Professionaliteit

Kennis

 • Anatomie, fysiologie en pathologie van lever, gal en pancreas
 • Apparatuur en materiaal ERCP 
 • Protocollen en procedures
 • Stralingshygiëne 
 • Hygiëne en infectiepreventie

Vaardigheden

 • Bedienen apparatuur en gebruik materiaal 
 • Herkennen van röntgen- en scopiebeelden en signaleren van afwijkingen
 • Coördineren van zorg; prioriteiten stellen en oplossend vermogen tonen
 • Verslaglegging accuraat en tijdig afhandelen

Gedrag

 • Is alert op risico en complicaties 
 • Is assertief; verdedigt de eigen grenzen in het multidisciplinair team

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.
Edit | Back to EPA index