Assisteren scopist bij endoscopie

Code

LZ-END-3

Type

kern

Omschrijving

Eindproduct fase A, Juni 2020 

Het betreft het assisteren van de scopist bij de al dan niet gesedeerde zorgvrager die gastroscopie of coloscopie ondergaat met een diagnostisch of therapeutisch doel. 

De activiteit omvat

 • Zorgdragen voor coördinatie en continuïteit van het endoscopieprogramma 
 • Inlezen dossier van  zorgvrager gericht op informatie die van belang zijn is het endoscopisch onderzoek (bijv. antistolling, pacemaker, comorbiditeit)
 • Bedrijfsklaar maken van de werkruimte voor en na scopie 
 • Assisteren scopist (o.a. aanreiken en opvangen materialen)
 • Verwerken histologie en cytologie 
 • Verwerken gebruikt instrumentarium 
 • Verslag leggen en overdragen zorg aan collega’s in de instelling en binnen de keten 
 • Inbrengen van gespecialiseerde verpleegkundige endoscopische expertise in het multidisciplinair team: kennis overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s

Beperkingen

 • Deze EPA wordt toevertrouwd indien de activiteiten zowel in de context van de gastroscopie als in de context van de coloscopie zijn uitgevoerd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

 • Vakinhoudelijk handelen
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Kennis en wetenschap
 • Maatschappelijk handelen
 • Leiderschap
 • Professionaliteit

Kennis

 • Anatomie, fysiologie en pathologie maagdarmstelsel 
 • Werking apparatuur en materiaal endoscopie
 • Protocollen en procedures 
 • Hygiëne en infectiepreventie 

Vaardigheden

 • Bedienen apparatuur en gebruik materiaal 
 • Herkennen van (röntgen) scopiebeelden en signaleren van afwijkingen 
 • Efficiënt en effectief werken in stresssituaties 
 • Verslaglegging accuraat en tijdig afhandelen

Gedrag

 • Is alert op risico en complicaties
 • Is assertief; verdedigt de eigen grenzen in het multidisciplinair team 
 • Toont prioritering en oplossend vermogen 

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index