Het zorgdragen voor transport van een kind met één of meerdere bedreigde vitale functies

Code

MK-opleiding-HCK-6

Type

kern

Omschrijving

Het betreft het zorgdragen rond transport van een kind in de volgende context: 
• Een vitaal bedreigd en/of gewond kind van 0-18 jaar 
• Het kind is respiratoir, hemodynamisch en/of neurologisch bedreigd 
• Het kind heeft een (complexe) operatie ondergaan 
• Extern transport: Het kind wordt getransporteerd (overgeplaatst) vanuit een algemeen ziekenhuis naar een HCK 
• Intern tansport: 
        • Het kind wordt getransporteerd van een (medium care) kinderafdeling naar de HCK 
        • Het kind wordt getransporteerd voor onderzoek/behandeling van of naar bijv. de operatiekamer, röntgen, MRI/CT 

De activiteit omvat

• Voorbereiden en organiseren het transport
• Kind en naasten voorbereiden en gereed maken voor transport (bijv. fixatie)
• Materialen gereed maken en controleren voor transport (zoals medicatie, vulling perslucht/zuurstofcilinders)
• Uitvoeren van het transport
• Non- en/of invasief bewaken van de vitale functies (zoals ademhaling, hartfrequentie, bloeddruk) tijdens transport en continue ondersteuning (zoals met pulsoximetrie)
• Begeleiden van kind en naasten voor, tijdens en na het transport
• Interprofessioneel samenwerken met personeel ambulance, mobiel medisch team, operatiekamer, röntgen

Voorwaardelijkheden
• Deze EPA kan worden afgerond als MK-HCK-4 is toevertrouwd 

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Criteria, wet- en regelgeving transport kind met de ambulance naar de HCK 
• Organisatie van patiëntentransport 
• Benodigdheden voor een transport 
• Gebruik materialen tijdens transport 
• Temperatuurregulatie tijdens transport 
• Veiligheid tijdens transport 

Vaardigheden

• PBLS toepassen in onverwachte levensbedreigende situatie 
• Anticiperen op veranderende omstandigheden 
• Handelend optreden in acute situatie, overzicht houden en delegeren 
• Flexibiliteit t.a.v. onverwachte omstandigheden 
• Direct, accuraat en doelgericht communiceren 
• Coördineren van de zorg en overzicht houden 
• Stressbestendig, kunnen delegeren 
• Mondeling (waaronder telefonisch) en schriftelijk overdragen 
• Dossiervorming na transport 
• Interprofessioneel samenwerken met bij transport betrokken professionals 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden 
Edit | Back to EPA index