Zorgdragen voor een acute hemodialysezorgvrager

Code

LZ-DIA-4

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

• Afnemen van een (hetero)anamnese specifiek gericht op acuut nierfalen en acute hemodialyse
• Monitoren vitale functies, signaleren symptomen
• Informeren, instrueren en begeleiden bij diagnostisch onderzoek
• Met behulp van klinisch redeneren verpleegplan opstellen, uitvoeren en evalueren
• Uitvoeren acute hemodialyse gericht op voorkomen of verergeren van schade als gevolg van aandoening
• Bewaken vitale functies, observeren van acute dialysezorgvrager en signalerenvan risico’s
• Begeleiden en instrueren van zorgvragers en netwerk gericht op oorzaken en gevolgen van de aandoening
• Zorg inrichten op basis van functioneren op somatisch, psychisch, maatschappelijk en spiritueel gebied
• Samenwerken in multidisciplinair team in acute en/of levensbedreigende situatie
• Overdragen van zorg aan collega’s in de instelling en binnen het netwerk
• Organiseren en coördineren van acute dialysezorg
• Inbrengen van gespecialiseerde verpleegkundige nefrologische expertise in het multidisciplinair team: kennis overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s

Beperkingen

/

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer de EPA’s 1, 2 en 3 zijn
toevertrouwd.

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Pathologie bij acute nierinsufficiëntie en acute hemodialyse
• Normaalwaarden en afwijkende waarden bij vitale functies, elektrolyten en labwaarden
• Somatisch gerichte interventies bij acute en/of levensbedreigende situaties
• Psychologie acute hemodialysezorgvrager; onzekerheid voor zorgvrager m.b.t. de toekomst
• Richtlijnen en zorg-/behandelprotocollen, hygiëne en infectiepreventie

Vaardigheden

• Uitvoeren en interpreteren van meetresultaten
• Multidisciplinair samenwerken in de acute fase
• Handelend optreden in acute situaties
• Direct, accuraat en doelgericht communiceren; motiverende gespreksvoering
• Omgaan met ethische dilemma’s
• Verpleegkundig leiderschap op gebied van innovatie, kwaliteit (EBP), coördinatie van zorg; inspireren en coachen van het team

Gedrag

• Anticipeert op en werkt actiegericht in acute situatie
• Is alert op risico’s en complicaties
• Isstressbestendig
• Is alert op ethische dilemma’s en maakt deze bespreekbaar

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden
Edit | Back to EPA index